Wspomnienie dr Stanisława Lewka

W dniu 6 maja 2021 r. odszedł do Domu Pana wieloletni pracownik tut. Szpitala Pan dr. Stanisław Lewek.
Pan dr Stanisław Lewek urodził się 16 października 1926 r. w Jaśle, a studia medyczne ukończył we Wrocławiu w 1953 r. Bezpośrednio po studiach do 31.12.1955 r. pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu, gdzie uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Następnie na mocy nakazu pracy podjął pracę w Szpitalu Powiatowym w Sanoku, gdzie oprócz pracy w oddziale szpitala pełnił funkcję m. in. Powiatowego Inspektora Medycyny, Inspektora Lekarskiego oraz prowadził Pracownię Elektrokardiograficzną i Poradnię Reumatologiczną. W 1960 r. Pan dr Stanisław Lewek uzyskał drugi stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. W dniu 1 sierpnia 1963 r. Pan dr Stanisław Lewek został Z-cą Ordynatora II Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Sanoku, a w dniu 1 kwietnia 1977 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Ordynatora II Oddziału Wewnętrznego do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Po wygranym konkursie Pan dr Stanisław Lewek objął funkcję Ordynatora II Oddziału Wewnętrznego.
W okresie długoletniej pracy Pan dr Stanisław Lewek dał się poznać jako bardzo dobry fachowiec i sumienny pracownik. Był bardzo lubiany i szanowany zarówno przez współpracowników jak i pacjentów, a wysoka jakość świadczonych usług medycznych na II Oddziale Wewnętrznym była odzwierciedleniem jego bardzo dobrej organizacji i miłej atmosfery w pracy.
Na ręce pogrążonej w żałobie Rodziny składamy wyrazy głębokiego żalu
i współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ w Sanoku.