Przekazanie Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Z dniem 1 sierpnia 2018r. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku została przekazana do Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku wraz z cesją kontraktu w zakresie ratownictwa medycznego.

P.O. Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego:
mgr Beata Pieszczoch
– specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 5 zespołami:

1) Zespół Wyjazdowy „P 4”, (Podstawowy) Sanok ul. 800-lecia 26
2) Zespół Wyjazdowy „P 1”, (Podstawowy) Sanok ul. Witosa 60
3) Zespół Wyjazdowy „P 2”, (Podstawowy) Sanok ul. 800-lecia 26
4) Zespół Wyjazdowy „P 3”, (Podstawowy) Tarnawa Górna 80
5) Zespół Wyjazdowy „P 5”, (Podstawowy) Komańcza 161