Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, iż 2 styczeń 2018 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę (6.01.2018 – Trzech Króli) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/115/2017.
Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy