Dotacja celowa – wymiana windy

Flaga, Godło

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że w dniu 13.10.2023 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Sanockim została zawarta umowa nr S-II.3111.18.2023 o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez wymianę windy w Budynku Głównym Szpitala”

Dotacja celowa z budżetu państwa:
Nazwa zadania –„ Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez wymianę windy w Budynku Głównym Szpitala”

Dofinansowanie:
Dotacja z budżetu państwa: 152 520,00 zł
Wkład własny Powiatu Sanockiego: 38 130,00 zł
Całkowita wartość: 190 650,00 zł

Data podpisania umowy – październik 2023

W ramach dofinansowania dokonano zakupu i wymiany windy w Budynku Głównym Szpitala.