Informacja

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku informuje, iż 4 czerwiec 2021r. jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto w dniu 1.05.2021r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/102/2020. Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy.