Zakup analizatora PCR dla SPZOZ w Sanoku

flaga i godło Polski
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.
W marcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.2.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup analizatora PCR dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 52 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 52 000,00 zł.

Nazwa zadania pn.: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.

W wyniku zawartej umowy w trybie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. , poz. 2095) 31.03.2022r. został dokonany zakup analizatora PCR SD BIOSENSOR STANDARD M10 – aparat do jakościowego wykrywania zakażenia Sars-Cov-2 w systemie zamkniętym metodą PCR lub LAMP. Miejscem zainstalowania analizatora jest Zakład Analityki w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przy dużej ilości przyjmowanych i hospitalizowanych pacjentów w SOR zachodzi konieczność w przypadku wątpliwości wyniku testu antygenowego wykonania testu genetycznego PCR, który realizują inne podmioty lecznicze a czas oczekiwania na wynik wynosi 1-2 dni. Tym samym przedmiotowy analizator pozwoli na wykonywanie szybkich testów PCR na SOR w Sanoku (wynik po 60 minutach), co w przypadkach wątpliwych (ujemny wynik testu antygenowego a objawy sugerują chorobę Covid-19) umożliwi szybką diagnostykę i kierowanie pacjenta na właściwy oddział bez blokowania łóżek dla pacjentów podejrzanych na SOR.