ALERT MCI – Sanok 2022. Współdziałanie służb, podmiotów i instytucji

„ALERT MCI” – Sanok 2022. Współdziałanie służb, podmiotów i instytucji w zdarzeniu masowym” – Podsumowanie

W dniach 6 i 7 lipca br. na terenie miasta Sanoka odbyły się ćwiczenia służb medycznych i jednostek współpracujących
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego z zakresu postępowania w zdarzeniu masowym.
Wprowadzeniem do ćwiczeń było zorganizowane w dniu 6 lipca br. seminarium, które dzięki uprzejmości Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się w Centrum Sportowo – Dydaktycznym. Seminarium miało na celu zapoznanie
z procedurami i zasadami postępowania w razie zdarzenia masowego ze strony teoretycznej w przygotowaniu do ich praktycznego zastosowania w ramach ćwiczeń symulacyjnych, które odbyły się w dniu 7 lipca br.
Tematyka seminarium obejmowała rodzaje zagrożeń mogących doprowadzić do zdarzenia masowego, istotne aspekty współpracy służb, podmiotów i instytucji w ramach zdarzenia masowego, jak i zadania i kompetencje poszczególnych służb i podmiotów mogących uczestniczyć w działaniach przy zdarzeniu masowym.
Seminarium rozpoczęto od przedstawienia organizacji i zadań Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie i jej roli podczas zdarzeń masowych – prezentację w tym zakresie przedstawiła Zastępca Kierownika Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie – Pani Agnieszka Trznadel. Następnie, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku – Pani Anna Salwierz podjęła temat „Organizacji działań ZRM w zdarzeniu masowym”, natomiast Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Sanoku – Pani Katarzyna Kruczek wyjaśniła „Rolę i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podczas zdarzeń masowych na podstawie obowiązujących procedur i doświadczeń własnych”.
Duże zainteresowanie wśród uczestników seminarium wzbudził przedstawiony przez st. asp. Wademara Rajchel z Komendy Powiatowej Policji w Lesku temat „Zagrożenia terrorystyczne – sposób postępowania w trakcie zagrożenia. Zasady postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem”, jak również wykład dotyczący „Istoty użycia opaski uciskowej u poszkodowanych w zdarzeniach masowych i na polu walki” przygotowany przez mł. asp. Marcina Tęcza z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Rzeszowie.
Szczególny entuzjazm wśród uczestników seminarium wzbudziło wystąpienie st. sierż. Dawida Żaka z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nt. „Zabezpieczenia broni w przedszpitalnych działaniach medycznych przez osoby nieuprawnione”, po którym przedstawiciele z CBŚP oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie zaprezentowali publiczności liczne rodzaje broni palnej, umożliwiając bezpośrednie jej obejrzenie. Ponadto prelegent przedstawił zagadnienie dotyczące „Nietypowych sposobów przeprowadzania segregacji pierwotnej”.
W ramach seminarium nie zabrakło również zagadnień z dziedziny nowinek technologicznych i tak: Pan Wojciech Pawul z Bieszczadzkiej Grupy GOPR przedstawił temat „Wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie górskim” opierając się na najnowszych możliwościach wykorzystania dronów, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie.
W nawiązaniu do tego tematu Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach – Pan Grzegorz Klecha przedstawił charakterystykę OSP Niebieszczany pod kątem działań poszukiwawczo – ratowniczych z udziałem psa ratowniczego. Omówiono również zadania i kompetencje jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego m.in. „Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej w aspekcie nowych aktów prawnych przedstawione” zaprezentowane przez mł. asp. Grzegorza Łojek z Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Możliwości współpracy między Państwową Strażą Rybacką a jednostkami współpracującymi z systemem, jak również kompetencje PSR przedstawiła Zastępca Komendanta Państwowej Straży Rybackiej – Pani Irena Gierus. Tematykę „Zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas zdarzeń masowych” zaprezentował asp. sztab. Stanisław Stabryła z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
Zwieńczeniem sesji w ramach seminarium było przybliżenie uczestnikom zagadnienia pt. „Zespół stresu pourazowego – jego objawy oraz sposoby radzenia sobie z jego skutkami”, którego prelegentem była Pani psycholog – Paulina Silarska
z SP ZOZ w Sanoku.

Scenariusz ćwiczeń był wymyślony, jednak zadania z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy były już całkowicie prawdziwe.
W dniu 7 lipca br. na terenie Ośrodka Rekreacyjnego- Wypoczynkowego „Sosenki”, dzięki uprzejmości właściciela Pana Tomasza Bila , odbyły się ćwiczenia praktyczne , które składały się z trzech epizodów:

I – Wypadek busa z samochodem osobowym
II – Strzelanina podczas likwidowania fabryki amfetaminy
III – Działania w obrębie SOR oraz incydent terrorystyczny z wzięciem zakładnika i udział negocjatora
Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane. Mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wykorzystania ich w realnym działaniu, jednak doskonalenie umiejętności współpracy między służbami i podmiotami oraz sprawdzenie obowiązujących procedur to wartość dodana dla każdego uczestnika, instytucji i podmiotu biorącego udział w ćwiczeniach.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie przychylność sponsorów:
1. Firma GEO – EKO – Tomasz Bil
2. Firma SupraBrokers
3. Auto-Form – Ireneusz Idziak
4. „Herb” Bolesław Szybist
5. Fundacja „Prosty Gest” – Damian Niemczyk
6. Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE”- Jolanta Leń
7. Piekarnia – Cukiernia „Szelców” – Andrzej Szelc
8. Firma Stalney – Stanisław Lenio

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego Pana Jerzego Ginalskiego za udostępnienie „Skansenu” , gdzie w klimatycznym Rynku Galicyjskim dokonano podsumowania ćwiczeń. Wszystkim w/w darczyńcom składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wsparcie naszych działań i okazaną nam życzliwość. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia.

Dwudniowe ćwiczenia to efekt współpracy wielu podmiotów i instytucji, ale na szczególne uznanie zasługują wolontariusze / pozorantci, którzy perfekcyjnie wpisali się w scenariusz działań, a dzięki charakteryzacji, obrażenia wyglądały bardzo realistycznie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wielu z nich doskonale wcieliło się w swoje role odgrywając bardzo realistycznie emocje, które towarzyszą ofiarom takich zdarzeń.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wkład w realizację epizodów terenowych wszystkim, którzy nas wspierali i przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia.