Informacja

Od dnia 08.05.2023 r. w Zakładzie Analityki Medycznej wprowadza się do zakresu badań oznaczania liczby trombocytów (płytek krwi) przy małopłytkowości rzekomej indukowanej EDTA następujące badania: płytki krwi na cytrynian i płytki krwi – badanie agregacji.