Organizacja pracy SPZOZ w czasie epidemii Covid 19

ORGANIZACJA PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19
INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.10.2021r.o S-II.967.1.204.2021.PG, do odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, SPZOZ w Sanoku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 134 łóżek, w tym :
a) 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,
b) 127 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
c) 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji zastępczej
Od dnia 30 października 2021r. dedykowane w całości do leczenia pacjentów z COVID -19 są następujące oddziały:
– Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
– Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
– Oddział Pulmonologiczny,
– Oddział Otolaryngologiczny
– Oddział Wewnętrzny

ODWIEDZINY:

Mając na względzie ochronę pacjentów hospitalizowanych , jak również konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych wynikających z przekształcenia szpitala, w tym wprowadzenia ograniczeń i zakazów mających na celu ograniczenie szerzenia się COVID-19 , Dyrektor SPZOZ w Sanoku wprowadza:
BEZWZGLĘDNE OGRANICZENIE ODWIEDZIN na wszystkich oddziałach szpitala (z wyłączeniem sytuacji szczególnych związanych ze stanem pacjenta za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego)

INFOLINIA

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i ich rodzin Dyrektor SP ZOZ w Sanoku informuje o uruchomieniu INFOLINII: w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00 pod nr tel.: 13 46 56 137 w pozostałe dni pod nr tel. 13 46 56 202
Osoba uprawniona może uzyskać informacje o:
1. Miejscu przebywania pacjenta hospitalizowanego (Oddział)
2. Sposobie kontaktu z pacjentem hospitalizowanym
3. Sposobie uzyskania przez osobę bliską informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego w SP ZOZ w Sanoku
4. Możliwości i sposobie przekazania pacjentowi hospitalizowanemu w tut. Szpitalu produktów żywnościowych, środków higieny osobistej itp

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA:

BARDZO PROSIMY O WYZNACZENIE JEDNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W SPRAWIE ZDROWIA PACJENTA (OSOBA TA MUSI BYĆ WPISANA W KARCIE ZGODY PACJENTA JAKO UPRAWNIONA DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA)
Informacje o stanie zdrowia osoby bliskiej można uzyskać dzwoniąc na nr tel. danego oddziału (pokój lekarski) w godzinach 12.00 – 14.00
ODDZIAŁY „COVID”
a. Oddział Wewnętrzny – Pokój lekarski 13 46 56 215
b. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 13 46 56 221
c. Oddział Otolaryngologii 13 46 56 204
d. Oddział Obserwacyjno – Zakaźny – 13 46 56 245
e. Oddziała Pulmonologiczny – 13 46 56 240
f. Oddział Dziecięcy – 13 46 56 135

ODDZIAŁY „NIECOVIDOWE”

1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym – 13 4656 122
2. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 13 46 56 226
3. OAiIT – 13 46 56 150
4. Szpitalny Oddział Ratunkowy – 13 46 56 202
5. Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym – 13 46 56 130

PACZKA DLA PACJENTA:

Codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00 można zostawić paczkę dla pacjenta. Można ją zostawić w śluzie holu głównego przy rejestracji Poradni Specjalistycznych (wejście przez dziedziniec od strony podcieni).
Prosimy o dostarczanie bielizny osobistej, środków higienicznych oraz produktów żywnościowych, które mogą być długo przechowywane.
NIE można zostawiać produktów łatwopsujących się: gotowych posiłków zup, mięs (takie produkty zostaną wyrzucone) prosimy o niepozostawianie w paczce rzeczy wartościowych (telefonów, tabletów, pieniędzy itp.) . Paczkę należy podpisać imieniem , nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału i nr telefonu osoby pozostawiającej rzeczy dla pacjenta.
W przypadku podawania telefonu, ładowarki itp. należy bezpośrednio kontaktować się z personelem danego oddziału.