Zapytania ofertowe

Najem urządzeń drukujących i kserujących

data: 02.02.2024

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Zmiana terminu
Zmiana terminu (wersja dostępna cyfrowo)
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Opieka serwisowa oprogramowania

data: 15.12.2023

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Wynik postępowania
Wynik postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

data: 27.10.2023

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Wynik postępowania
Wynik postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych

data: 25.10.2023

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Umowa
Wynik Postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

data: 25.10.2023

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Umowa
Wynik postępowania


Opieka serwisowa oprogramowania i sprzętu komputerowego

data: 21.12.2022

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wynik postępowania


Zakup systemu do prób wysiłkowych z wyposażeniem dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

data: 24.11.2022

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

data: 21.11.2022

Zapytanie ofertowe
Umowa
Załącznik nr 1
Wynik postępowania
Wynik postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym w SPZOZ w Sanoku jako operatora usługi kluczowej i jego dostosowania do wymogów Ustawy z dnia 05.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1369 z późn. zm.) wraz z powiązanymi aktami wykonawczymi

data: 05.07.2022

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Zmiana terminu
Zmiana terminu (wersja dostępna cyfrowo)
Wynik postępowania
Wynik postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 24.05.2022

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wynik postępowania
Wynik postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego) w wysokości 10 000 000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 20.05.2022

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Zmiana terminu
Zmiana terminu (wersja dostępna cyfrowo)
Zmiana terminu 2
Zmiana terminu 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Wynik postępowania


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych dla SPZOZ w Sanoku

data: 27.04.2022

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 2
Wynik postępowania
Wynik postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Serwis produktów dostarczonych w ramach PSIM dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 17.12.2021

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wynik postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

data: 15.11.2021

Zapytanie ofertowe
Formularz umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania


System do obsługi zarządczej i jakościowej podmiotu leczniczego dla SPZOZ w Sanoku

data: 26.10.2021

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu
Wynik postępowania


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych ksiąg medycznych i innych dla SPZOZ w Sanoku

data: 23.03.2021

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania


Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

data: 23.12.2020

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Wynik postępowania


Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego) w wysokości 10 000 000,00 dla SPZOZ w Sanoku

data: 01.10.2020

Zapytanie
Formularz ofertowy
Uchwała Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku z dnia 13.11.2018 r.
Harmonogram spłaty
Zmiana terminu
Wynik postępowania


Opracowanie programu naprawczego dla SPZOZ w Sanoku

data: 10.06.2020

Zapytanie
Formularz umowy


Udzielenie kredytu obrotowego lub pożyczki odnawialnej (limitu finansowego) w wysokości 3 800 000 dla SPZOZ w Sanoku

data: 28.01.2020

Zapytanie
Formularz ofertowy
Uchwała Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku z dnia 13.11.2018 r.
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Zmiana terminu
Wynik postępowania


Umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku

data: 10.12.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Wzór umowy
Wynik postępowania


Umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie administrowania systemami i aplikacjami SPZOZ w Sanoku

data: 10.12.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Wzór umowy
Wynik postępowania


Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych dla SPZOZ w Sanoku

data: 26.11.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Pakiet nr 1 zakup armatury sanitarnej
Pakiet nr 4 zakup materiałów ślusarskich
Pakiet nr 5 zakup materiałów budowlanych
Pakiet nr 6 zakup materiałów malarskich


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych

data: 25.10.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wynik postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

data: 21.10.2019

Zapytanie
Załączniki
Wzór umowy
Wynik postępowania


Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu: „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku .”

data: 04.06.2019

Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Serwis klimatyzatorów, agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych – powtórka

znak: SPZOZ/ZAP/117/2019

data: 08.04.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik – formularz ofertowy
Załącznik – wykaz urządzeń
Załącznik – wzór umowy
Wynik postępowania


Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych

znak: SPZOZ/ZAP/103/2019

data: 28.03.2019

Zapytanie
Załączniki
Wzór umowy


Serwis klimatyzatorów, agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych.

znak: SPZOZ/ZAP/117/2019

data: 20.03.2019

Zapytanie
Załączniki
Wzór umowy
Unieważnienie postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie (powtórka)

znak: SPZOZ/ZAP/93/2019

data: 14.03.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/ZAP/93/2019

data: 05.03.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz dostarczenie i uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z
RODO w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/63/2019

data: 31.01.2019

Zapytanie
Wynik postępowania


Zakup wraz z dostarczeniem PACHYMETR

znak: SPZOZ/ZAP/47/2019

data: 23.01.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania


Umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/751/2018

data: 17.12.2018

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego) w wysokości 6.000.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/P1/2018

data: 05.12.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmiana godziny składania i otwarcia ofert
Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na umowę najmu macierzy dyskowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/694/2018

data: 15.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy
Wynik postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/692/2018

data: 14.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy
Wynik postępowania


Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i dwunastu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy

znak: SPZOZ/ZAP/673/2018

data: 30.10.2018

Zapytanie
Wynik postępowania