Zakup aparatu USG dla SPZOZ w Sanoku

flaga i godło Polski
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.
W marcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.2.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup aparatu USG dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 279 720,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 279 720,00 zł.

Nazwa zadania pn.: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)- powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/03/2022 został dokonany zakup – aparat USG z głowicami BK SPECTO – aparat umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów.

Miejscem zainstalowania aparatu USG jest Blok Operacyjny w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aparat ultrasonograficzny służy do badania chorych na Covid-19 u których często występują powikłania tj. zatorowości płucnej. USG jest także niezbędne przy zakładania cewników (wkłuć) centralnych do żył szyjnych, udowych oraz linii dotętniczych (do tętnic promieniowych) służących ocenie prężności tlenu we krwi (PaO2) – parametru niezbędnego w prowadzeniu chorych z niewydolnością oddechową a ocenianego nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. USG płuc i opłucnej jest szybkie, tanie i powtarzalne. Może być wykonane przyłóżkowo, zmniejszając tym samym liczbę badań RTG i TK, wymagających transportu chorego do odpowiedniej pracowni.