5 Maja – Światowy Dzień Higieny Rąk

5 maja 2023 w tym roku Światowy Dzień Higieny Rąk zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przebiega pod hasłem „Przyspieszcie wspólne działanie. RATUJ ŻYCIE – Umyj ręce”. Głównym celem kampanii jest przekonanie nas wszystkich o tym, że razem powinniśmy przyspieszyć działania na rzecz zapobiegania infekcjom i oporności na antybiotyki w opiece zdrowotnej. Możemy to osiągnąć między innymi poprzez prawidłowe przestrzeganie higieny rąk. Te proste czynności mycia lub dezynfekcji rąk wykonywane przez personel medyczny, ale także pacjentów i ich odwiedzających w szpitalu, czy poza nim mogą uratować nam życie.

Więcej informacji na stronie Światowej Organizacji Zdrowia