Zawieszenie przyjęć na Oddziale Dziecięcym

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż w związku z realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia pn. „Modernizacja Instalacji Tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z COVID-19” Oddział Dziecięcy SPZOZ w Sanoku został zawieszony w okresie od 16 sierpnia do 30 września 2021 r.

Przedmiotowa inwestycja uniemożliwia wykonywanie działalności leczniczej w trakcie prowadzenia prac budowlanych na wszystkich salach chorych i ciągach komunikacyjnych w Oddziale Dziecięcym.

Jednocześnie informujemy, iż Szpitale posiadające kontrakt z NFZ w Rzeszowie zapewnią udzielanie świadczeń pediatrycznych.