Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla SPZOZ w Sanoku

flaga i godło Polski

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.

W marcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.2.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 1 137 960,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 160 000,00 zł.

Nazwa zadania pn.: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/03/2022 został dokonany zakup – aparat RTG naczyniowy z ramieniem C – aparat umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów.

Miejscem zainstalowania aparatu RTG z ramieniem C jest Blok Operacyjny w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

U pacjentów chorych na Covid-19 zakrzepica żylna i tętnicza jest jednym z najpoważniejszych powikłań wymagająca często interwencji chirurgów naczyniowych na Bloku Operacyjnym (Sala Naczyniowa).

Aparat RTG z ramieniem C daje możliwość stałego dostępu do wnętrza naczyń, podawania terapii trombolitycznej czyli rozpuszczania skrzepliny, plastykę oraz stentowanie naczyń pozwalające na ich prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie krwi do tkanek. Taki Rentgen umożliwia również zakładanie wkłuć centralnych i tętniczych. U pacjentów w ciężkim stanie, poddanych respiratoroterapii jest to konieczny element leczenia. Ramię C umieszczone na bloku operacyjnym umożliwia wykonywanie takich zabiegów przez 24 h na dobę.