Obowiązek noszenia maseczek w Szpitalu i Przychodni wydłużony do 30 września 2022 roku!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 679) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach zostaje przedłużony do dnia 30 września 2022 r.