Podziękowania dla Miasta Sanoka

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku składa serdeczne podziękowania Miastu Sanok reprezentowanemu przez Burmistrza Miasta Tomasza Matuszewskiego oraz wszystkim Radnym Królewskiego Miasta Sanoka w szczególności Naszej Pielęgniarce Oddziałowej Pani Wandzie Kot za wsparcie i przyznanie dotacji w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej.

Dzięki pozyskanym środkom wymieniony zostanie ponad 12 letni wyeksploatowany aparat, co w konsekwencji znacznie poprawi jakość, dokładność oraz zakres wykonywanych badań ultrasonograficznych.

Podziękowania od SPZOZ Sanok dla Miasta Sanok za dotację na zakup nowego USG