Zamówienia Publiczne


Archiwum – lata poprzednie


Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – po zmianie (wersja nr 2)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – po zmianie (wersja nr 3)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – po zmianie (wersja nr 9)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 – po zmianie (wersja nr 10)
Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Procedura składania ofert na podstawie trybu podstawowego


Dostawa leków różnych do terapii WZW oraz heparyn dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2022

data: 02.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i telefonicznych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/25/2022

data: 25.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 – pakiet 1 (materiały biurowe)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2022

data: 25.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/26/2022

data: 23.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze ofert
Informacja o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/24/2022

data: 16.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawiona specyfikacja warunkó zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert


Zakup i wdrożenie systemów dla poprawy cyberbezpieczeństwa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/23/2022

data: 09.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy i gwarancyjny
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2022

data: 07.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa odczynników dla SPZOZ w Sanoku – cz. IV

znak: SPZOZ/TP/22/2022

data: 03.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/21/2022

data: 27.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/20/2022

data: 21.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zakup i wdrożenie systemów dla poprawy cyberbezpieczeństwa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/19/2022

data: 12.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy i gwarancyjny
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/18/2022

data: 07.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2022

data: 19.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2 – pakiety 1-45
Załącznik nr 2 – pakiety 46-49
Sprostowanie
Poprawiony załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmieniona specyfikacja warunków zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pakietu 46
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pakietu 46 – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy pakietu 49
Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy pakietu 49 – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla SPZOZ w Sanoku – cz. III

znak: SPZOZ/TP/17/2022

data: 26.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/16/2022

data: 23.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2022

data: 16.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy i gwarancyjny
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 1
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 2
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 3
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 4
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 5
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 6
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Poprawiony załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Poprawiony załącznik nr 2 – formularz cenowy i gwarancyjny
Sprostowanie
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2022

data: 05.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 38
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 38 (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 14
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 14 (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa materiałów biurowych, komputerowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/15/2022

data: 19.07.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – pakiety 1 i 2
Załącznik nr 2 – pakiety 3 i 4
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/14/2022

data: 22.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
SprostowanieZałącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dotyczy pakietu 2,3,4


Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID 19 w Województwie Podkarpackim cz. II

znak: SPZOZ/PN/07/2022

data: 20.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia (nieaktualna)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2 – Pakiet 1
Załącznik nr 2 – Pakiet 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2022

data: 10.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku cz. II

znak: SPZOZ/TP/13/2022

data: 03.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2022

data: 27.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Sprostowanie do wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 29.06.2022 r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku (cz.2)

znak: SPZOZ/TP/11/2022

data: 18.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa mat. biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco–dezynf. i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/12/2022

data: 16.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 (pakiety: 1, 5, 6, 7, 8, 9)
Załącznik nr 2 (pakiety: 2, 3, 4)
Informacja
Załącznik nr 2 (pakiety: 1, 5, 6, 7, 8, 9) – poprawiony
Sprostowanie
Sprostowanie (wersja dostępna cyfrowo)
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku łączniki zespolenia kostne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2022

data: 22.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Jednolity europejski dokument zamówienia – po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/10/2022

data: 12.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych, żywienie pozajelitowe oraz do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/TP/09/2022

data: 25.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/03/2022

data: 22.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz zakup licencji wraz z wdrożeniem dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/06/2022

data: 17.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz cenowy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych

znak: SPZOZ/TP/08/2022

data: 11.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz cenowy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku (cz.1)

znak: SPZOZ/TP/07/2022

data: 8.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie
Sprostowanie – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok (cz.1)

znak: SPZOZ/TP/04/2022

data: 4.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim

znak: SPZOZ/PN/03/2022

data: 11.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz cenowy
Załącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Informacja
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – część II
Informacja o kwocie przeznaczoną na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczoną na realizację zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Sanoku cz.II

znak: SPZOZ/TP/05/2022

data: 09.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych, żywienie pozajelitowe oraz do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/02/2022

data: 02.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2022

data: 01.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona v2
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – po poprawie omyłek
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2022

data: 28.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów

znak: SPZOZ/TP/01/2022

data: 18.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia
Informacja z otwarcia (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert


Roboty budowlane: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku– ETAP III Laboratoria wraz z wykonaniem instalacji gazu
ziemnego.

znak: SPZOZ/TP/16/2021

data: 16.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/17/2021

data: 04.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Informacja
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2021

data: 25.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostepna cyfrowo)
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – poprawiona
Zawiadomienie o wyborze ofert (bez pakietu 23 i 61)
Zawiadomienie o wyborze ofert (bez pakietu 23 i 61) – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert (dot. pakietu 23 i 61)
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty (pakiet nr 16)
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty (pakiet nr 16) (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/15/2021

data: 06.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomieni o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/14/2021

data: 18.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – angiografia

znak: SPZOZ/PN/03/2021

data: 6.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa produktów leczniczych leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/11/2021

data: 26.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Roboty budowlane Modernizacja instalacji tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z COVID-19

znak: SPZOZ/TP/13/2021

data: 22.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa materiałów biurowych, komputerowych, telefonicznych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/12/2021

data: 16.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 – po zmianach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Specyfikacja warunknów zamówienia – po zmianach
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 2
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa testów antygenowych sars CoV-2 dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/10/2021

data: 14.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa artykułów spożywczych – powtórka

znak: SPZOZ/TP/08/2021

data: 7.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja z otwarcia ofert
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022.

znak: SPZOZ/TP/09/2021

data: 6.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia – wersja dostępna cyfrowoZałącznik nr 2
Specyfikacja warunków zamówienia
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 3
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 3 – wersja dostępna cyfrowo
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja warunków zamówienia po zmianach
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022.

znak: SPZOZ/TP/07/2021

data: 11.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Odpowiedzi na pytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Załącznik nr 2 – po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 3
Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 3 – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 2 – po zmianach
Doprecyzowanie odpowiedzi
Doprecyzowanie odpowiedzi (wersja dostępna cyfrowo)
Kwota przeznaczona za realizację zamówienia
Kwota przeznaczona za realizację zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2021

data: 4.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o planowanej zmianie terminu
Zmiana terminu składania ofert
Zmiany specyfikacji warunków zamówienia
Sprostowanie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Odpowiedzi na pytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania (część I – bez pakietu 26,27,28,30)
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania (część I – bez pakietu 26,27,28,30) – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert część II (dot. pakietu 26,27,28,30)
Zawiadomienie o wyborze ofert część II (dot. pakietu 26,27,28,30) – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/06/2021

data: 21.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa materiałów biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/05/2021

data: 30.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 3
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo cz. 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Sprostowanie
Kwota potrzebna na realizację zamówienia
Kwota potrzebna na realizację zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo
Sprostowanie / zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – tlenoterapia

znak: SPZOZ/TP/04/2021

data: 22.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa na zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w tlen medyczny i związaną z tym dzierżawą zbiornika na ciekły tlen medyczny

znak: SPZOZ/TP/03/2021

data: 16.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2021

data: 2.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaZałącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na pytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Odpowiedzi na pytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo cz. 2
Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 3 – wersja dostępna cyfrowo cz. 2
Odpowiedzi na pytania wykonawców cz. 3
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz zakup licencji wraz z wdrożeniem dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/02/2021

data: 18.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaSpecyfikacja warunków zamówienia (dokument dostępny cyfrowo)Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Zmiana terminu (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofertZawiadomienie o wyborze ofert (dokument dostępny cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert (Pakiet nr 2)Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet nr 2 (dokument dostępny cyfrowo)


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/01/2021

data: 9.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówieniaSpecyfikacja warunków zamówienia (dokument dostępny cyfrowo)Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawcówOdpowiedzi na zapytania wykonawców (dokument dostępny cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 (dokument dostępny cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaInformacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (dokument dostępny cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (dokument dostępny cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofertZawiadomienie o wyborze ofert (dokument dostępny cyfrowo)