Zamówienia Publiczne


Archiwum – lata 2022
Archiwum – lata 2021
Archiwum – lata 2015-2020


Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Procedura składania ofert na podstawie trybu podstawowego


Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/06/2023

data: 31.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa nabiału i produktów mleczarskich oraz jajek dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/05/2023

data: 31.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2023

data: 27.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/04/2023

data: 21.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2023

data: 15.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2023

data: 22.02.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2023

data: 15.02.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup ultrasonografu do poradni ginekologicznej SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/02/2022

data: 25.01.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/01/2022

data: 12.01.2023

Link do przedmiotowego zamówienia