Zamówienia Publiczne


Archiwum – lata 2022
Archiwum – lata 2021
Archiwum – lata 2015-2020


Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO


Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2024

data: 20.06.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2024

data: 17.06.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2024

data: 10.06.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup tympanometru z funkcją audiometru i specjalistycznej aparatury do wykonywania zabiegów urologicznych i innego sprzętu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/17/2024

data: 04.06.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/16/2024

data: 29.05.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa worków foliowych na odpady oraz tacek kubków i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/15/2024

data: 17.05.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2024

data: 17.05.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/14/2024

data: 8.05.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa warzyw i owoców dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/13/2024

data: 7.05.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa pieczywa dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/12/2024

data: 29.04.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mrożonek dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/11/2024

data: 25.04.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa próbówek i innego sprzętu laboratoryjnego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/10/2024

data: 18.04.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa tomografu komputerowego oraz modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego w związku z montażem nowego urządzenia w ramach zadana „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR”

znak: SPZOZ/PN/03/2024

data: 17.04.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/09/2024

data: 15.04.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR”

znak: SPZOZ/TP/08/2024

data: 13.04.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/07/2024

data: 7.03.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa nabiału i produktów mleczarskich oraz jajek dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/06/2024

data: 04.03.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup sprzętu medycznego w ramach zadana „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR”

znak: SPZOZ/PN/02/2024

data: 26.02.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa artykułów sypkich, słoików, makaronów dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/05/2024

data: 8.02.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/04/2024

data: 6.02.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2024

data: 25.01.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/03/2024

data: 22.01.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i telefonicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/02/2024

data: 19.01.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników do spektometrii masowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/01/2024

data: 17.01.2024

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2023

data: 13.12.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2023

data: 27.11.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2023

data: 17.11.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/32/2023

data: 10.11.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/TP/31/2023

data: 08.11.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach zadana „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez doposażenie Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii” – powtórka

znak: SPZOZ/TP/30/2023

data: 06.11.2023

Link do przedmiotowego zamówienia
Informacja o wyborze ofert
Informacja o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa warzyw i owoców dla SPZOZ Sanok – cz.II

znak: SPZOZ/TP/29/2023

data: 30.10.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa środków piorąco-dezynfekujących oraz tonerów, tuszy i taśm do drukarek

znak: SPZOZ/TP/22/2023

data: 26.10.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/TP/28/2023

data: 12.10.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa zestawów pomp infuzyjnych w ramach zadania „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z najwyższą aktywnością donacyjną w 2022r.”

znak: SPZOZ/TP/27/2023

data: 10.10.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zadanie pod nazwą „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez wymianę windy w Budynku Głównym Szpitala”- powtórka

znak: SPZOZ/TP/26/2023

data: 9.10.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach zadana „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez doposażenie Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii”- powtórka

znak: SPZOZ/TP/25/2023

data: 05.10.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez wymianę windy w Budynku Głównym Szpitala

znak: SPZOZ/TP/24/2023

data: 28.09.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2023

data: 27.09.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny

znak: SPZOZ/TP/23/2023

data: 27.09.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2023

data: 22.09.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/21/2023

data: 14.09.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/20/2023

data: 7.09.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2023

data: 04.08.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach zadana „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ w Sanoku jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) poprzez doposażenie Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii”

znak: SPZOZ/TP/18/2023

data: 24.07.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


znak: SPZOZ/TP/19/2023

data: 20.07.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa leków różnych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/06/2023

data: 30.06.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/17/2023

data: 23.06.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2023

data: 21.06.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mebli oraz sprzętu AGD dla laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/16/2023

data: 12.06.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/TP/15/2023

data: 5.06.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku- powtórka

znak: SPZOZ/PN/05/2023

data: 2.06.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych na odpady i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/08/2023

data: 25.05.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/14/2023

data: 23.05.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mebli oraz sprzętu AGD dla laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/13/2023

data: 19.05.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/12/2023

data: 10.05.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa warzyw i owoców dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/11/2023

data: 28.04.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/10/2023

data: 25.04.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/09/2023

data: 21.04.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mrożonek dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/07/2023

data: 6.04.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup endoskopu z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/03/2023

data: 19.04.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mrożonek dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/07/2023

data: 6.04.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/06/2023

data: 31.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa nabiału i produktów mleczarskich oraz jajek dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/05/2023

data: 31.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2023

data: 27.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/04/2023

data: 21.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2023

data: 15.03.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2023

data: 22.02.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2023

data: 15.02.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Zakup ultrasonografu do poradni ginekologicznej SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/TP/02/2022

data: 25.01.2023

Link do przedmiotowego zamówienia


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/01/2022

data: 12.01.2023

Link do przedmiotowego zamówienia