Nowy sprzęt WOŚP w Zakładzie Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

W naszym laboratorium zagościła nowoczesna technologia, która zapewnia szybką i precyzyjną identyfikację groźnych drobnoustrojów.

To nowy spektrometr masowy MALDI Biotyper Sirius o wartość ponad 1 mln, który jako jeden z 104 w kraju trafił do nas z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tegoroczną zbiórkę poświęciła na zakup urządzeń do walki z sepsą

Zadaniem nowoczesnego laboratorium mikrobiologicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników w jak najkrótszym czasie. W przypadku większości badań mikrobiologicznych istnieje konieczność identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z materiałów klinicznych do poziomu gatunku. Tradycyjne techniki identyfikacji opierają się głównie na analizie cech biochemicznych metodami manualnymi lub automatycznymi. Najnowsza technika w tej dziedzinie wykorzystuje spektrometrię mas – MALDI TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization), (Time of Flight).

Spektrometr masowy MALDI Biotyper Sirius to urządzenie medyczne, które można z powodzeniem nazwać “Mercedesem” w swojej klasie. Jest to zaawansowane narzędzie, umożliwiające błyskawiczne rozpoznanie oraz precyzyjną identyfikację chorobotwórczych gatunków drobnoustrojów. Działa to na zasadzie analizy profilu białkowego mikroorganizmów, co jest nazywane “molekularnym białkowym odciskiem palca”. Wyniki identyfikacji są porównywane z bazą danych, zawierającą wiele wzorców.

Najważniejszą cechą spektrometru MALDI Biotyper Sirius jest szybkość diagnostyki. Wcześniej, w przypadku dodatnich próbek krwi informujących o obecności drobnoustrojów, wynik otrzymywano po około dobie. Jednak teraz, dzięki temu nowoczesnemu urządzeniu, wyniki są dostępne w ciągu kilku minut. To rewolucja w medycynie, która ma kluczowe znaczenie w ratowaniu życia pacjentów.

Zaletą tego systemu jest skrócenie etapu identyfikacji. System MALDI Biotyper pomaga identyfikować drobnoustroje poprzez pomiar unikatowych białek. Białka te występują w każdym mikroorganizmie i są jego genetycznym „odciskiem palca”. Widma białek porównywane są ze stale aktualizowaną biblioteką widm i na tej podstawie drobnoustrój jest identyfikowany do poziomu gatunku.

Daje to pacjentom szansę na najlepsze leczenie. Rutynowa diagnostyka mikrobiologiczna zajmuje czasem nawet kilka dni. Nie czekając na wynik, lekarz musi wtedy działać intuicyjnie i na podstawie prawdopodobnej etiologii natychmiast wdrożyć terapię empiryczną, niestety coraz mniej skuteczną. Wykorzystując to urządzenie, będziemy mogli szybciej projektować najlepszą terapię celowaną.

Spektrometr MALDI Biotyper Sirius oprócz sepsy ma zastosowanie także w diagnozowaniu i leczeniu wielu poważnych przypadków takich jak na przykład zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

Bardzo dziękujemy WOŚP i sanockiemu sztabowi za zeszłoroczną zbiórkę, dzięki której my i inne szpitale mogły otrzymać tak wspaniały sprzęt.

spektrometr zainstalowany w zakładzie mikrobiologii