Zarząd

Dyrektor – mgr Grzegorz Panek, MBA
nr tel.: 013 46 56 100
Radca prawny, absolwent prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, podyplomowe studia: zarządzanie systemem ochrony zdrowia Uniwersytet Rzeszowski, zamówienia publiczne Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ukończona aplikacja prokuratorska,
certyfikat PRINCE2® Foundation.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Jadwiga Wrótniak
nr tel.: 013 46 56 100

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – mgr Andrzej Wojdyła
nr tel.: 013 46 56 100

Główny Księgowy – mgr Magdalena Niemczyk
nr tel.: 013 46 56 182

Naczelna Pielęgniarka – mgr Katarzyna Kruczek
nr tel.: 013 46 56 176