Oferty pracy

SPZOZ w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko: młodszy asystent – farmaceuta

Oferta pracy


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
– Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
– Bloku Operacyjnego

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie – wersja dostępna cyfrowo


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
– Oddziału Wewnętrznego
– Oddziału Dziecięcego
– Oddziału Kardiologicznego

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie – wersja dostępna cyfrowo