Oferty pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
– Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
– Bloku Operacyjnego

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie – wersja dostępna cyfrowo