Oddział Pulmonologiczny

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok
Pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny, I piętro

Telefony
Kierownik – 13 46 56 140
Pokój Lekarski – 13 46 56 240
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 142
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 141
Sekretariat – 13 46 56 241
Polisomnografia – 13 46 56 241
Pacjenci (oddział) – 13 46 56 141

Adres e-mail: pulmonologia@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Zbigniew Wroński – specjalista pulmonolog, internista
Z-ca kierownika: lek. Robert Moskal – specjalista pulmonolog, internista
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Piegdoń – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Starszy asystent: lek. Małgorzata Grzyb – specjalista pulmonolog, pediatra
Młodszy asystent: lek. Dariusz Dubis – w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Oddział w swoich strukturach posiada 26 łóżek w tym 1 łóżko intensywnej opieki.
Oddział posiada 2 miejsca specjalizacyjne (akredytowane)

Działalność oddziału

Oddział Pulmonologii prowadzi:
– całodobową diagnostykę i leczenie pacjentów w systemie opieki stacjonarnej z ostrymi i przewlekłymi, infekcyjnymi chorobami układu oddechowego (zapalenia płuc i opłucnej, ciężkie spastyczne zapalenia oskrzeli, ropnie płuc i ropniaki opłucnej etc).
– diagnostykę i leczenie nowotworów płuc i śródpiersia
– diagnostykę swoistych chorób układu oddechowego (gruźlica, mykobakteriozy)
– leczenie ciężkich chorób obturacyjnych jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
– diagnostykę i leczenie astmy oskrzelowej
– leczenie zatorowości płucnej
– diagnostykę i leczenie rzadkich chorób jak choroby śródmiąższowe płuc, alergiczne i z autoimmunizacji, pasożytnicze, ziarniniaki, krwawienia pęcherzykowe, grzybice
– kwalifikację do tlenoterapii domowej w przewlekłej niewydolności oddechowej (DLT)
– badania polisomnograficzne (diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego – OBS)
– leczenie OBS poprzez kwalifikację do leczenia za pomocą aparatu CPAP
– rehabilitację oddechową

Pracownia Bronchoskopii w Oddziale Pulmonologii to:
– badania bronchofiberoskopowe z pobraniem badań histopatologicznych i cytologicznych
– biopsje przezoskrzelowe płuc
– usuwanie ciał obcych przypadkowo zaaspirowanych do drzewa oskrzelowego
– badanie popłuczyn oskrzelowych z wykonaniem  BAL, cytologii, posiewów

Pracownia USG oferuje:
– badania obrazowe użyteczne w diagnostyce chorób  płuc i opłucnej
– punkcje opłucnowe z ewakuacją i pełną diagnostyką  płynów w jamie opłucnowej
– biopsje pod kontrolą USG

Pracownia Polisomnografii w Oddziale Pulmonologii prowadzi:
– kompleksową diagnostykę obturacyjnego bezdechu sennego (OBS)
– kwalifikację do leczenia OBS aparatem  CPAP

Pracownia Spirometrii oferuje:
– badania spirometryczne z uwzględnienie prób rozkurczowej i prowokacyjnej niezbędne w obturacyjnych schorzeniach układu oddechowego

W ramach procedur medycznych u hospitalizowanego pacjenta wykonujemy także:
– badania alergologiczne (alergeny wziewne i pokarmowe)
– kompleksową diagnostykę mikrobiologiczną i immunochemiczną
– badania markerów nowotworowych
– kompleksową diagnostykę obrazową (rtg, tomografia komputerowa, badania usg)
– badania cytologiczne i mikrobiologiczne płynów i popłuczyn oskrzelowych

Oddział Pulmonologii SPZOZ w Sanoku dysponuje czterema koncentratorami tlenu używanymi  w domowym leczeniu tlenem (DLT), które wypożyczamy pacjentom w sytuacjach awaryjnych.

Do szpitala należy zabrać:
– piżamę, bieliznę osobistą, szlafrok, pantofle z antypoślizgową podeszwą
– przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, grzebień, ręcznik, szampon, gąbkę do mycia, chusteczki higieniczne, przybory do golenia i in. środki higieniczne wg potrzeb

Ważna informacja dla pacjentów
Bardzo prosimy o pozostawienie w domu rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze,klucze do mieszkania/domu) lub przekazanie ich rodzinie przy przyjęciu bądź przekazanie ich do szpitalnego depozytu. Za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu, szpital nie odpowiada.