Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Lokalizacja
ul. Lipińskiego 10
38-500 Sanok

Telefony
Sekretariat – 13 46 56 394

Kierownik: mgr Nina Bober – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Starszy asystent: lek. Andrzej Kuzin – specjalista w dziedzinie psychiatrii
mgr Bruno Baran – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Ewa Mendyka – specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Agnieszka Torba – specjalista psychoterapii uzależnień

Leczenie w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu trwa 8 tygodni. Zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku. Pacjenci uczestniczą w programie terapeutycznym opierającym się na oddziaływaniach grupowych i indywidualnej pracy z terapeutą. Pomoc w oddziale znajdą przede wszystkim osoby, które mają mało doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą uczestniczyć w programie terapii, a jednocześnie nie chcą opuszczać domu na dłuższy czas.
Pacjenci chcący podjąć leczenie w Oddziale Dziennym powinni zgłosić się po skierowanie do Poradni Leczenia Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego.

Do zarejestrowania się potrzebne są:
– dowód osobisty,
– karty informacyjne odbytych leczeń szpitalnych (jeżeli pacjent posiada).

Po przebytych rozmowach diagnostyczno-kwalifikacyjnych pacjent jest kierowany do Oddziału Dziennego. Na okres terapii przysługuje zwolnienie lekarskie, ułatwiające korzystanie z leczenia osobom pracującym.