08.07.2014

Montaż windy w Pawilonie Pulmonologiczno-Zakaźnym

W czerwcu 2014 r. zakończony został montaż windy w Pawilonie Pulmonologiczno-Zakaźnym. Dla potrzeb szybu windowego przebudowano jedną z klatek schodowych. Dzięki zrealizowanej inwestycji pawilon spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, również normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prace adaptacyjne trwały trzy miesiące. Inwestycja została sfinansowania z środków PFRON w Rzeszowie i SPZOZ w Sanoku.17.06.2014

Nowa elewacja szpitala - pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny - fotoreportaż


06.06.2014

Wizyta Księdza Biskupa Adama Szala w szpitalu

Dnia 15 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 7.00 w kaplicy szpitalnej przy ul. 800-lecia 26
Jego Ekscelencja Biskup Adam Szal odprawi Mszę św. w intencji pacjentów i personelu
SPZOZ w Sanoku. Po mszy Ksiądz Biskup dokona odwiedzin chorych w oddziałach.

Serdecznie Zapraszamy!


04.06.2014

Pokaz ratownictwa z okazji „Dnia Dziecka”

Dnia 1 czerwca 2014 r. w m. Poraż - w ramach obchodów „Dnia Dziecka” - odbył się pokaz ratownictwa medycznego i ratownictwa drogowego. Organizatorem była OSP Poraż, Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa w Porażu, KGW w Porażu i SPZOZ w Sanoku. Podczas imprezy dzieci uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy, oglądały sprzęt medyczny i karetkę Pogotowia Ratunkowego. Zasymulowano również wypadek drogowy - rozbicie samochodu osobowego w pobliżu „Domu Strażaka”. Pomocy dwóm ofiarom wypadku udzielały jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP i zespół ratownictwa medycznego (karetka Pogotowia Ratunkowego typu „P”) w składzie: Janusz Bukład i Mirosław Dobrowolski.

02.06.2014

„Dzień Otwarty” - podsumowanie

Dnia 31 maja 2014 r. - już po raz dwunasty - odbyła się impreza zdrowotna „Dzień otwarty” Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Podczas akcji nieodpłatnie, bez skierowań wykonywano specjalistyczne badania ultrasonograficzne, dokonywano pomiarów RR i poziomu glukozy oraz udzielano porad lekarskich. Ogółem wykonano:

- 42 badania USG narządów jamy brzusznej
- 8 badań echokardiograficznych
- 153 porady lekarskie
           - nefrolog 41
           - kardiolog 8
           - otolaryngolog 34
           - ortopeda 20
           - chirurg 23
           - neurolog 11
           - diabetolog 16
- 41 badań USG układu moczowego
- 37 badań USG-dopplera tętnic szyjnych
- 176 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
- 94 badania poziomu cukru we krwi
28.05.2014

„Dzień Otwarty” Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

Dnia 31.05.2014 r. (sobota) w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się „Dzień Otwarty” podczas którego wykonywane będą bezpłatne porady lekarskie i badania ultrasonograficzne dla mieszkańców. Rejestracja do badań od godz. 8.30

Program:

1. Specjalista ortopeda
Gabinet nr 1 – lek. Robert Kobiela (Poradnia Ortopedyczna, ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje ortopedyczne.

2. Specjalista chirurg
Gabinet nr 2 – lek. Paweł Gorczyński (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej, USG narządów jamy brzusznej.

3. Specjalista neurolog
Gabinet nr 3 – lek. Agata Ściborowicz (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje neurologiczne.

4. Specjalista otolaryngolog
Gabinet nr 4 – dr n. med. Marek Drozd (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje laryngologiczne.

5. Specjalista kardiolog
Gabinet nr 5 – lek. Jolanta Wasiewicz
(Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, G.V.M. Carint, ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje z zakresu kardiologii, ECHO-serca.

6. Specjalista nefrolog
Gabinet nr 6 – lek. Stanisław Dzimira, lek. Wojciech Dziurawiec
(Poradnia Nefrologiczna przy ul. 800-lecia 26, Stacja Dializ „Diaverum”)
Zakres udzielanych porad: konsultacje nefrologiczne, badanie USG narządów jamy brzusznej z oceną nerek i układu moczowego.

7. Diabetologia
Gabinet nr 7 – lek. Anna Wietchy (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje diabetologiczne, konsultacje dietetyczne.

8. Pracownia USG-dopplera
Gabinet nr 8 – lek. Adam Siembab (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: USG-dopplera tętnic szyjnych.

9. Pracownia USG
Gabinet nr 9 – lek. Hanna Zmarz (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: USG narządów jamy brzusznej.

10. Profilaktyka schorzeń układu krążenia – Pracownia EKG (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

11. Profilaktyka cukrzycy (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: poziom glukozy we krwi.

Serdecznie zapraszamy
21.05.2014

Współpraca z Fundacją Solidarności Belgijsko-Polskiej

Dnia 13 maja 2014 r. sanocki szpital odwiedziła delegacja Fundacji Solidarności Belgijsko-Polskiej - Pani Prezes Maria Teresa Wolfs, Piotr Wolfs i Bogusława Pałucka. Goście zapoznali się z nowościami, zwiedzili m.in. Pracownię USG dla dzieci, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Pediatryczny i Oddział Położniczy.

Dostojnym gościom podziękowano za dary rzeczowe przekazywane co rok szpitalowi i Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia (sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia medyczne, sprzęt jednorazowego użytku, pościel). Omówiono też dalsze plany rozwijania działalności leczniczej przez Szpital Specjalistyczny w Sanoku,
a szczególne konieczność polepszenia opieki perinatologicznej.06.05.2014r
Nowa elewacja szpitala - fotoreportaż18.04.2014

Dar Fundacji TVN

Dnia 17 kwietnia 2014 r. Pogotowie Ratunkowe w Sanoku otrzymało dar od Fundacji TVN - nowoczesną karetkę wraz z wyposażeniem medycznym. Ambulans posiada urządzenia podtrzymujące funkcje życiowe (respirator, defibrylator), sprzęt do leczenia urazów (złamań, ran, oparzeń) i aparaty do wszechstronnej pomocy w nagłych stanach chorobowych (kardiomonitor, pompy infuzyjne). Samochód ma bardzo dobre parametry jezdne (Mercedes Sprinter 319), co gwarantuje szybkie dotarcie do osób potrzebujących.

Nowy ambulans medyczny będzie stacjonował w Sanoku.

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Bożenie Walter i Fundacji TVN „Nie jesteś sam” za szczodrą pomoc dla naszej placówki.
25.03.2014

Remonty w oddziałach szpitalnych

Wiosną 2014 r. zakończone zostały kolejne prace remontowe w Oddziale Pediatrii. Dzięki współpracy
z Zespołem Szkół Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Sanoku (Dyrektor Halina Konopka) i „Sanocką Fundacją Ochrony Zdrowia” wyremontowany został węzeł sanitarny i dziecięce sale chorych nr 5, 7.

Trwa modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Wewnętrznego, gdzie remontowane są węzły sanitarne dla mężczyzn. Prace remontowe prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Sanoku (Kierownik Marcin Marcinkowski). Remonty finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Sanoku i „Sanocką Fundację Ochrony Zdrowia”. Planowany termin oddania węzłów sanitarnych do użytku: maj 2014 r.18.03.2014

Alokacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Dnia 14.03.2014 r. dokonane zostało uroczyste otwarcie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w kompleksie szpitalnym przy ul. 800-lecia 26. Oddział został przeniesiony ze starego szpitala przy
ul. Konarskiego 8.

W uroczystościach wzięli udział: Europoseł Elżbieta Łukacijewska, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Podkarpacki Tadeusz Pióro, Dyrektor POW NZF Grażyna Hejda, Kierownik Kliniki Neurologii CMUJ w Krakowie prof. Andrzej Szczudlik, Radny SM Sławomir Miklicz, Starosta Sanocki Sebastian Niżnik, Wicestarosta Sanocki Wacław Krawczyk, członkowie zarządu Grażyna Borek i Waldemar Och, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Pieszczoch, Burmistrz Zagórza Ernest Nowak, kapelan szpitalny ks. Krzysztof Pacześniak, ks. Andrzej Szkoła, Prezes Stanisław Materniak - KPB S.A. (główny wykonawca inwestycji), radni Powiatu Sanockiego, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, samorządów, firm i placówek, personel SPZOZ oraz przedstawiciele mediów. Obiekt poświęcił kapelan szpitalny ks. Krzysztof Pacześniak.

Nowy oddział posiada 32 łóżka. Składa się z części udarowej (4 stanowiska ostrego nadzoru nad udarem mózgu + 12 łóżek wczesnej rehabilitacji poudarowej), części ogólnoneurologicznej (16 łóżek), pracowni diagnostycznych (EEG, EEG-Holter, RR-Holter, EMG, USG-dopplera) i działu rehabilitacji. Wyposażony jest w sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe (respiratory, kardiomonitory, defibrylator, pompy infuzyjne, pompa wolumetryczna). W oddziale - pod kierownictwem Ordynator Agaty Ściborowicz - pracuje specjalistyczny zespół lekarsko-pielęgniarski, rehabilitanci, logopeda i psycholog.

Oddział Neurologii w nowej lokalizacji będzie kontynuował tradycje lecznictwa neurologicznego na terenie Sanoka, które sięgają 1968 r. - początkowo w szpitalu funkcjonował Oddział Urazowo-Neurologiczny (lata 1968-1975 - budynek przy ul. 800-lecia 26), a następnie samodzielny Oddział Neurologii (1975-2014 - budynek starego szpitala ul. Konarskiego 8).
Alokacja Oddziału Neurologii do nowej siedziby była możliwa dzięki przyznaniu dotacji w wysokości 3.7 mln z rezerwy Urzędu Rady Ministrów oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Sanoku w wysokości
1.5 mln.

Pierwsi pacjenci trafili do nowego oddziału 14.03.2014 r. w godzinach popołudniowych.
10.03.2014

„Tydzień mózgu” w SanokuW dniach 10-14.03.2014 r. na terenie Sanoka odbędzie się impreza popularno-naukowa „Tydzień mózgu”. Organizatorem akcji jest sanocki Oddział Neurologii i Fundacja DANA (USA). Jej celem jest pogłębianie wiedzy o mózgu, najciekawszych problemach neurobiologicznych i częstszych schorzeniach układu nerwowego. Autorami prezentacji są lekarze, zaś pokaz pierwszej pomocy w chorobach neurologicznych został przygotowany przez ratowników medycznych.

Program:

10.03.2014 r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00

„Pranie mózgu – czy można być nieprzemakalnym?” – lek. Agata Ściborowicz
„XXI wiek czasem nowych uzależnień” – lek. Małgorzata Kandefer
„Pamięć – trening czyni mistrza” – lek. Karolina Bochniarz
„Sztuczki umysłu – magia czy ewolucja?” – lek. Anna Korfanty-Michniowska
(Sala Edukacyjna SOR – wykłady dla sanockiej młodzieży)

11.03.2014 r. (wtorek) godz. 10.00-12.00

„Neuroanatomia inaczej” – lek. Adam Siembab
„Mózg a uzależnienia” – lek. Agnieszka Kowalik-Gałuszka
„W poszukiwaniu ośrodka miłości w mózgu” – lek. Tomasz Grzebyk
„Efekt Mozarta, czyli co nam w mózgu gra” – lek. Danuta Mazur
„Stany nagłe w neurologii” – lek. Joanna Bierawska
(Sala Edukacyjna SOR – wykłady dla sanockiej młodzieży, pokaz ratownictwa medycznego)

12.03.2014 r. (środa) godz. 15.30

„Znaczenie snu” – lek. Agata Ściborowicz
„Gdzie w mózgu ma siedzibę szczęście?” – lek. Adam Siembab
(PWSZ – wykłady dla studentów Uniwersytetu III Wieku)

13.03.2014 r. (czwartek) godz. 12.00

„Wzywać Pogotowie Ratunkowe czy nie wzywać? – wczesne objawy poważnych chorób neurologicznych” – dr med. Jarosław Sawka (Sala Edukacyjna SOR – spotkanie z mediami)

14.03.2014 r. (piątek) godz. 13.00

Otwarcie ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM w kompleksie szpitalnym
przy ul. 800-lecia 26

Serdecznie zapraszamy!
14.02.2014

Nowe urządzenia medyczne w Oddziale Noworodkowym

W lutym 2014 r. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy podarowała nowe urządzenia medyczne dla Oddziału Noworodkowego:

1. Inkubator
2. Stanowisko do resuscytacji noworodków
3. Bilirubinometr

Wszystkie urządzenia będą służyły do lepszej opieki medycznej nad noworodkami, szczególnie
nad wcześniakami.

Inkubator zapewnia noworodkom o niskiej masie urodzeniowej odpowiednie warunki życia - komfort termiczny, odpowiednią wilgotność i właściwy skład powietrza. Stosowanie inkubatorów znacząco
obniża śmiertelność wśród wcześniaków.

Bilirubinometr służy do nieinwazyjnego, przezskórnego oznaczania poziomu bilirubiny, co jest pomocne
w przypadkach żółtaczki noworodków (fototerapia).
 
Stanowisko do resuscytacji noworodków jest nowoczesnym urządzeniem medycznym umożliwiającym przeprowadzanie procedur leczniczych i pielęgnacyjnych u noworodków z zachowaniem komfortu termicznego, optymalną ergonomią i dużą skutecznością działań lekarsko-pielęgniarskich.
 
Kolejne urządzenia medyczne od WOŚP - kardiomonitor i lampa do fototerapii noworodków - zostaną przekazane w marcu br.

Dziękujemy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wsparcie Oddziału Noworodkowego
w Sanoku.10.02.2014

"Dzień Chorego"

Dnia 11.02.2014 r. na terenie Szpitala Specjalistycznego w Sanoku obchodzony będzie „Dzień Chorego”. Organizatorem akcji jest Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku, PWSZ w Sanoku, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Sanoku i SPZOZ.

Program imprezy:

14.00 - Msza święta (Kaplica szpitalna)
14.40 - Spotkania z pacjentami w oddziałach
15.00 - Koncert dla pacjentów w oddziałach (Oddział Kardiologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii).

Zapraszamy! 
10.02.2014

„Bajkowa sobota w szpitalu” 8.02.2014 r. - sprawozdanie

Podczas akcji bezpłatnie wykonano: 81 porad lekarskich (konsultacje z zakresu neurologii dziecięcej, laryngologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej i pediatrii), 64 badania ultrasonograficzne (tarczyca, serce, narządy jamy brzusznej, mózg) i 350 oznaczeń laboratoryjnych (TSH, morfologia krwi, poziom transaminaz, mocznika i diastazy).

Współorganizatorem akcji było Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”
w Sanoku, Fundacja Radia ZET i „Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia”.
"Bajkowa sobota w szpitalu"

8.02.2014 r. (sobota) 9.00-14.00

PROGRAM IMPREZY

Bezpłatne badania lekarskie, ultrasonograficzne i laboratoryjne dla dzieci

I. Porady lekarskie z zakresu neurologii dziecięcej - lek. Zygmunt Pasek gabinet nr 1 (Parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)

II. Porady lekarskie z zakresu laryngologii dziecięcej - lek. Justyna Sieradzka-Woźniczak - gabinet nr 2
(Parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)

III. Porady pediatryczne - gabinet nr 3 (Parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)

IV. USG pediatryczne - gabinet nr 4 i 5 (Oddział Pediatrii, ul. 800-lecia 26)

V. Badania laboratoryjne - (godz. 8.00 - 11.00)
(punkt poboru krwi w Pracowni Mikrobiologii obok oddziału Dziecięcego)

- Morfologia krwi
- Transaminazy
- Diastaza
- Mocznik
- TSH

Prosimy o wcześniejszą rejestrację do badań USG pod numerem: 13-46-56-106 (Sekretarka Agata
Krochmal).

KOCHASZ, CHRONISZ, ZAPOBIEGASZ

ZBADAJ SWOJE DZIECKO

Zapraszamy !


28.01.2014

Koncert noworoczny

Dnia 24.01.2014 r. odbyło się spotkanie noworoczne Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Zebranie uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku, PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku i Społecznego Ogniska Muzycznego w Sanoku. Wystąpili najzdolniejsi sanoccy muzycy: Rafał Pałacki (akordeon), Małgorzata Gajda (skrzypce), Ewelina Wronowska (akordeon), Seweryn Gajda (akordeon), Michał Kuźniak (keyboard) i Michał Matuszewski (akordeon). W sali edukacyjnej szpitala rozbrzmiały kolędy i pastorałki, a ponadto utwory Vivaldiego, Siemionowa, muzyka ludowa i popularna.

Dziękujemy Dyrektorowi Andrzejowi Smolikowi za przygotowanie koncertu, a uczniom-wirtuozom za wspaniałą muzykę.


28.01.2014

Dary od Fundacji „Czas nadziei”

Dnia 24.01.2014 r. Fundacja „Czas nadziei” przekazała pluszowe zabawki dla Oddziału Dziecięcego
w Sanoku (300 szt.). Z uwagi na specyfikę oddziału (częste stany zapalne i choroby zakaźne), zabawki
te będą otrzymywały dzieci dopiero przy wyjściu ze szpitala. Dary przekazali członkowie Fundacji:
Rafał Jasiński i Damian Biskup.

Dziękujemy Fundacji „Czas nadziei” za wsparcie sanockiego szpitala.20.01.2014

Pracownia Ultrasonografii dla Dzieci

Z początkiem 2014 r. przy Oddziale Pediatrii rozpoczęła działalność Pracownia Ultrasonografii Dziecięcej. Dla potrzeb nowej pracowni diagnostycznej przeprojektowano i przebudowano pomieszczenia między kuchnią szpitalną a Oddziałem Dziecięcym. Prace remontowe - które trwały blisko trzy miesiące - przeprowadziła Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia wspólnie z SP ZOZ.

Pracownia wyposażona jest w nowy aparat ultrasonograficzny firmy Philips. Umożliwia on badanie serca, jamy brzusznej, stawów biodrowych i tarczycy u dzieci. Możliwe jest również przezciemiączkowe badanie mózgu u noworodków. Badanie ultrasonograficzne odgrywa obecnie podstawową rolę w rozpoznawaniu chorób u dzieci. Jest nieinwazyjne, szybkie i dostarcza ogromnej wiedzy o stanie zdrowia dziecka.

Zakup ultrasonografu dziecięcego o wartości 254 tys. zł sfinansowała: Fundacja Radia ZET (Prezes Monika Bednarek).

Prace remontowe sfinansowały: Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia (Prezes Józef Baszak), Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” w Sanoku (Prezes Anna Nowakowska), Fundacja Solidarności Belgijsko-Polskiej (Prezes Maria Teresa Wolfs), PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie (Dyrektor Józef Folcik), Firma DEF Szczepan Dębiński w Zagórzu, Fundacja PGE „Energia z Serca” w Warszawie (Prezes Agnieszka Sadowska),
PPU-H „Do-Met” Dominik Wyciszkiewicz, Pan Prezes Ryszard Ziarko („Ciarko” Sp. z o.o. S.K.A.), Firma GEO-EKO (Prezes Tomasz Bil), Firma PASS-Pol Sp. z o.o. (Prezes dr Marian Cyrek) i Firma InterQ (Prezes Ryszard Ziembicki).

Pracownię malowidłami ściennymi ozdobiły wolontariuszki Stowarzyszenia „Sanitas”: Monika Gembalik, Monika Szałankiewicz i Joanna Cieśla.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Fundacji Radia ZET, Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, Stowarzyszeniu „Sanitas” i firmom-darczyńcom za hojną pomoc udzieloną naszemu szpitalowi.

20.01.2014

Nowy sprzęt medyczny w szpitalu

Nowy rok szpital rozpoczyna od polepszenia możliwości leczniczych. Dzieje się tak dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych. Pod koniec grudnia 2013 r. zakupione zostały nowoczesne urządzenia medyczne:

Oddział Ginekologii - histeroskop (aparat do małoinwazyjnych operacji endoskopowych w chorobach kobiecych)

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - stabilizator zewnętrzny Hoffmanna (urządzenie do leczenia złamań)

Oddział Wewnętrzny - głowica kardiologiczna do echokardiografu (sprzęt do diagnostyki chorób serca)

Wartość urządzeń: 120 tys. zł.
Zakup sfinansowały samorządy: Rada Miasta Sanoka, Rada Miasta i Gminy w Zagórzu, Rada Gminy Sanoka, Rada Gminy w Komańczy, Rada Gminy w Bukowsku, Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej i Rada Gminy w Besku.

Bardzo dziękujemy władzom samorządowym za wsparcie.

 

20.01.2014

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Sanoku - fotoreportaż


Aktualności:
[2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009]