Aktualności

24.12.2018 r. jest dniem wolnym od pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż 24.12.2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 12.11.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ/ZARZ/NK/193/2018, jednocześnie informuję iż 31.12.2018 r. Administracja jest czynna do godz. 12.00. Podstawa prawna: § 40 ust.3 lit. b Regulaminu Pracy

Informacja dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuję, że w dniu 12.11.2018 r. zarówno Szpital oraz Przychodnia Specjalistyczna pracuje jak w dzień powszedni.

Zakończenie protestu pielęgniarek i położnych w SP ZOZ w Sanoku

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sanoku, informuję, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26.10.2018 r., zawarte zostało porozumienie z Zarządem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Sanoku, kończące trwający od 2014 r. spór zbiorowy. W związku z powyższym, Szpital w Sanoku wznowi normalny tryb pracy, w tym realizację planowych przyjęć pacjentów, z dniem 27.10.2018r. Dyrektor SP ZOZ w Sanoku Henryk Przybycień

Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam wszystkim osobom tworzącym i współpracującym z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym – ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, kierowcom oraz osobom nie związanym bezpośrednio z ratowaniem życia – najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

Nowy sprzęt endoskopowy w szpitalu z dotacji Wojewody Podkarpackiego

mini

W dniu 06.09.2018r. na Sali Edukacyjnej SPZOZ w Sanoku miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wyposażenia Pracowni Endoskopii z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart , Starosty Sanockiego Pana Romana Koniecznego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Piotra Uruskiego , samorządowców oraz pracowników szpitala. Środki pieniężne trafiły do szpitala za sprawą Sanockiego Posła Piotra Uruskiego, który na przełomie roku złożył stosowna poprawę do budżetu państwa . W ramach przyznanej dotacji zakupiono…
Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji

01

SPZOZ w Sanoku realizuje zadanie w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 Całkowita wartość projektu wynosi: 19 919 225,13 zł Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 9 999 278,83 zł Prace budowlane realizowane są przez…
Czytaj dalej