Aktualności

Wznowienia pracy Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddziału Wewnętrznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż mając na względzie Decyzję Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.1.5.2021.ŁP z dnia 12.01.2021 r. oraz pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znak: WSOZ-KS.425.2068.2020 z dnia 15.12.2020 r. z dniem 14.01.2021 r. od godziny 12.00 wznawia się przyjęcia ostre pacjentów na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddział Wewnętrzny. Jednocześnie informuje, że Odział Wewnętrzny będzie przyjmował wyłącznie…
Czytaj dalej

„Bądź przy mnie” – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19

Szpital w Sanoku przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. W ramach programu otrzymaliśmy 4 telefony…
Czytaj dalej

Informacja

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od 21.12.2020r. w Sanockim Szpitalu ponownie otwarty zostaje Oddział Dziecięcy. Oddział będzie działać w systemie hybrydowym.

Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, iż 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto w dniu 26.12.2020 r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/95/2019. Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy.

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że Minister Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, wytypował nasz Szpital jako punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku z powyższym proszę wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki na terenie powiatu sanockiego o sporządzenie listy pracowników (wzór listy pracowników do szczepienia w SPZOZ w Sanoku w załączeniu), którzy deklarują gotowość do nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko…
Czytaj dalej

Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku wykonywane są testy antygenowe SARS CoV-2 (wymaz z nosogardzieli).

Odszedł od nas Kazimierz Węgrzyn, członek Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Kazimierza Węgrzyna wieloletniego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Był wsparciem dla szpitala a na Jego trafne rady zawsze mogliśmy liczyć. Z wielką życzliwością i zrozumieniem odnosił się do problemów szpitala i z optymizmem patrzył na jego przyszłość. Składamy wyrazy współczucia rodzinie Dyrekcja SPZOZ w Sanoku.

Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

komunikat

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.204.2020.ŁP z dnia 29.10.2020, SP ZOZ w Sanoku został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, wyznaczony do leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem testu RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Mając powyższe na względzie, jak również biorąc pod uwagę konieczność zmian organizacyjnych wynikających z przekształcenia szpitala, w tym wprowadzenia ograniczeń i zakazów mających na celu ograniczenie…
Czytaj dalej

Komunikat

przych_mini

W związku z przekształceniem SPZOZ w Sanoku w Szpital Jednoimienny decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.10.2020 r. znak: S-II.967.165.2020.ŁP i dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną oraz mając na względzie dobro pacjentów aby zapewnić dostęp chorym do porad lekarzy specjalistów, ulega zmianie reorganizacja pracy poradni specjalistycznych znajdujących się w budynku Szpitala przy ul. 800-lecia 26, które zostają przeniesione do budynku Przychodni Specjalistycznej w Sanoku przy ul. Lipińskiego 10. Dotyczy to następujących…
Czytaj dalej