Aktualności

SPZOZ w Sanoku zatrudni Z-cę Dyrektora Ds. Ekonomicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni Z-cę Dyrektora Ds. Ekonomicznych Wymiar zatrudnienia: pełen etat Opis stanowiska: Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: 1. Organizowanie, kierowanie i koordynowanie oraz podział pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowanych pracowników komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału, 2. Kształtowanie i realizacja strategii finansowej SPZOZ, 3. Przygotowanie raportów ekonomiczno-finansowych dla instytucji zewnętrznych, 4. Przygotowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych…
Czytaj dalej

SPZOZ w Sanoku poszukuje kandydatów na Kierownika SOR

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wymagania: • aktualne prawo wykonywania zawodu • posiadanie jednej z wymienionych specjalizacji: medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu • mile widziane doświadczenie w pracy w SOR lub ewentualnie w Izbie Przyjęć • umiejętność sprawnego zarządzania oddziałem oraz dużą grupą personelu • elastyczność, kreatywność, samodzielność w…
Czytaj dalej

Dzień otwarty – nowy Blok Operacyjny

Dyrektor SPZOZ w Sanoku w imieniu Starosty Sanockiego i własnym zaprasza Mieszkańców Miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego w dniu 16 marca 2019r. w godzinach 9-13 na dzień otwarty nowego Bloku Operacyjnego. Wszystkich chętnych do oglądnięcia finansowanego z środków UE Bloku Operacyjnego zapraszamy w w/w terminie (wejście przy SOR w Sanoku), podczas oględzin personel szpitala przedstawi i oprowadzi po tej kluczowej dla społeczności miasta i powiatu infrastrukturze. Jest to jedyna niepowtarzalna…
Czytaj dalej

Wstrzymanie przyjęć – Oddział Kardiologiczny, Wewnętrzny

Informujemy iż z dniem 8.03.2019 wstrzymuje się do odwołania przyjęcia planowe na Oddziale Kardiologicznym oraz Oddziale Wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku – z uwagi na brak wolnych łóżek. Przyjmowanie pacjentów w stanach zagrażających życiu i zdrowiu do ww. oddziałów pozostaje bez zmian.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji PBS pomagam Wojciechowi Teleżyńskiemu oraz Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej za pomoc finansową w zakupie wózka wielofunkcyjnego do sali intensywnego nadzoru (Sali R) w Oddziale Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Posiadanie tego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego prowadzenia resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia na terenie oddziału. Szacunkowy koszt tego wyposażenia to blisko 5000 złotych. Pragniemy wyrazić…
Czytaj dalej

SPZOZ w Sanoku jest w trakcie wdrażania standardów jakości w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

SPZOZ w Sanoku jest w trakcie wdrażania standardów jakości w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Z przyjemnością informujemy, że od 28 czerwca 2017 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie. Przewidywany termin uzyskania akredytacji to połowa roku 2019. Głównym celem…
Czytaj dalej