Aktualności

Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam wszystkim osobom tworzącym i współpracującym z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym – ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, kierowcom oraz osobom nie związanym bezpośrednio z ratowaniem życia – najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

Nowy sprzęt endoskopowy w szpitalu z dotacji Wojewody Podkarpackiego

mini

W dniu 06.09.2018r. na Sali Edukacyjnej SPZOZ w Sanoku miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wyposażenia Pracowni Endoskopii z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart , Starosty Sanockiego Pana Romana Koniecznego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Piotra Uruskiego , samorządowców oraz pracowników szpitala. Środki pieniężne trafiły do szpitala za sprawą Sanockiego Posła Piotra Uruskiego, który na przełomie roku złożył stosowna poprawę do budżetu państwa . W ramach przyznanej dotacji zakupiono…
Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji

01

SPZOZ w Sanoku realizuje zadanie w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 Całkowita wartość projektu wynosi: 19 919 225,13 zł Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 9 999 278,83 zł Prace budowlane realizowane są przez…
Czytaj dalej

Komunikat Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku czerwonki u 5 osób przebywających na terenie województwa podkarpackiego.

W dniu 5 sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie zgłosiło się około 30 osób z objawami gastrycznymi. Byli to uczestnicy zgrupowania określanego jako „Tęczowy Krąg” lub „Rainbow family”, którzy przebywali w miejscowości Góra Moszczaniecka na zgromadzeniu. Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła natychmiast dedykowane działania przeciwepidemiczne. Pierwsze badania laboratoryjne pobrane od osób chorych nie potwierdziły obecności patogenów chorobotwórczych, w tym z bakterii z rodzaju Shigella. Niestety, kolejne w dniu 8 sierpnia potwierdziły…
Czytaj dalej

Przekazanie Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

Z dniem 1 sierpnia 2018r. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku została przekazana do Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku wraz z cesją kontraktu w zakresie ratownictwa medycznego. P.O. Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego: mgr Beata Pieszczoch – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 5 zespołami: 1) Zespół Wyjazdowy „P 4”, (Podstawowy) Sanok ul. 800-lecia 26 2) Zespół Wyjazdowy „P 1”, (Podstawowy) Sanok ul. Witosa 60 3) Zespół Wyjazdowy „P…
Czytaj dalej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy którzy chcieliby rozpocząć specjalizację

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy którzy chcieliby rozpocząć specjalizację w dziedzinach: chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, neurologia, kardiologia, pulmonologia, choroby zakaźne, laryngologia, medycyna ratunkowa Lekarzom którzy chcieliby specjalizować się w powyższych dziedzinach proponujemy: a) w ramach etatu rezydenckiego – umowę o pracę i wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31.10.2017 r. /Dz. U. poz. 2017/. b)…
Czytaj dalej