15.04.2015

Remont Poradni Chirurgicznej

W okresie luty-kwiecień 2015 r. przeprowadzony został generalny remont Poradni Chirurgicznej mieszczącej się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10.
Remont objął cztery pomieszczenia: salę zabiegową, salę gipsową, gabinet lekarski i gabinet pielęgniarski o łącznej powierzchni 65 m2. Oprócz rozległych prac murarskich, płytkarskich i malarskich (skucie starych tynków, szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie nowych sufitów, ułożenie nowych wykładzin podłogowych, ułożenie płytek ściennych, wymiana stolarki drzwiowej, wyburzenie dwóch ścian, wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, montaż nowego osprzętu sanitarnego, montaż nowego oświetlenia), dla potrzeb poradni zakupiono również nowe meble medyczne.

Prace remontowe o wartości ok. 70 tys. zł sfinansowała Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia i sanockie firmy-sponsorzy. Poradnia rozpoczęła działalność w odnowionych pomieszczeniach 14.04.2015 r.

Dziękujemy serdecznie darczyńcom za wsparcie naszej placówki.
02.04.2015

Nowy sprzęt medyczny w oddziałach szpitalnych

W marcu 2015 r. Szpital Specjalistyczny w Sanoku wzbogacił się w nowe urządzenia medyczne: respirator transportowy, kardiomonitor, rejestratory EKG-Holtera, RR-Holter i KTG.
Zakupione aparaty służą do diagnostyki chorób układu krążenia (EKG-Holter, RR-Holter), leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową (respirator transportowy), monitoringu funkcji życiowych
po zabiegach operacyjnych (kardiomonitor) i oceny przebiegu ciąży (KTG).
Zakup urządzeń był możliwy dzięki dotacji Rady Miasta i Gminy Zagórz oraz SFOZ.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej placówki.
30.03.2015

Współpraca czterech powiatów w zakresie ratownictwa medycznego

Dnia 26.03.2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku podpisane zostało porozumienie między SPZOZ w Sanoku, SPZOZ w Lesku, SPZOZ w Ustrzykach Dolnych i Szpitalem Specjalistycznym POO
w Brzozowie dotyczące zasad funkcjonowania Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Sanocki Roman Konieczny, Starosta Leski Andrzej Olesiuk, Starosta Bieszczadzki Marek Andruch, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, dyrektorzy placówek medycznych
i kierownik Pogotowia Ratunkowego w Sanoku lek. Piotr Przeorski. Uzgodniony został harmonogram przyłączania kolejnych placówek do sanockiej Dyspozytorni Medycznej, która docelowo będzie sterowała ruchem 14 karetek Pogotowia Ratunkowego na terenie czterech powiatów.20.02.2015

Szpital piękniejszy dzięki Stowarzyszeniu „Sanitas”

Dnia 17.02.2015 r. grupa pasjonatów ze Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS” przeprowadziła spektakularną metamorfozę poczekalni na parterze kompleksu szpitalnego przy ul. 800-lecia 26. Zamysłem było stworzenie przyjaznego, kojącego otoczenia dla pacjentów, którzy oczekują na badania ultrasonograficzne i porady lekarskie w przychodniach specjalistycznych. Ściany poczekalni ozdobiło 17 panoramicznych zdjęć z kolekcji Pana Marka Kusiaka z wypraw w Bieszczady. Zamontowane również zostały dodatkowe kolorowe krzesła dla pacjentów. Wprowadzone zmiany spowodowały, że poczekalnia stała się ciepła i przytulna.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do Pani Prezes Anny Nowakowskiej oraz do Pani Eweliny Stolarskiej, Eweliny Januszczak, Moniki Gembalik, Piotra Woskowicza i Witolda Nowakowskiego.

13.02.2015

Obchody „Dnia chorego”

Dnia 11.02.2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku uroczyście obchodzony był „Dzień chorego”.
O godz. 14.00 kapelan szpitalny ks. Józef Wosiewicz odprawił mszę świętą dla pacjentów i personelu. Podczas mszy udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła
dr Monika Brewczak z zespołem „Soul”. Później odbyły się wizyty wolontariuszy w oddziałach i koncerty akordeonowe w wykonaniu Michała Krajewskiego, Bartosza Kątskiego, Pawła Bąka z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Wandy Kossakowej w Sanoku.

Uroczystość zorganizowało Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku (Prezes Czesława Kurasz),
koło wolontariatu działające przy Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Sanoku (mgr Teresa Maliwiecka)
oraz studenci Uniwersytetu III Wieku w Sanoku.

Organizatorom święta, miłym wolontariuszom i utalentowanym artystom serdecznie dziękujemy
za pamięć oraz troskę o chorych!

10.02.2015

Otwarcie „Dyspozytorni Medycznej”

Dnia 10.02.2015 r. otwarta została nowa dyspozytornia medyczna. Mieści się przy ul. Witkiewicza 3 (budynek Komendy Powiatowej Policji). Wyposażona jest w redundantne środki łączności i komputerowe urządzenia sterujące, które pozwalają na równoczesne przyjmowanie siedmiu zgłoszeń od mieszkańców. Nowoczesny sprzęt teleinformatyczny przyspiesza reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego i umożliwia natychmiastowe kierowanie zespołów ratownictwa medycznego do osób potrzebujących. Nowa dyspozytornia medyczna początkowo będzie sterować ruchem czterech ambulansów medycznych, a docelowo liczba ta wzrośnie do 15. Wszystkie rozmowy prowadzone
z dyspozytorami medycznymi w nowej lokalizacji są rejestrowane cyfrowo.

Numery alarmowe (stany zagrożenia zdrowia lub życia): 112 lub 999.


27.01.2015

Nowy tomograf komputerowy

Dnia 20.01.2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku uruchomiony został nowy tomograf komputerowy. Producentem urządzenia jest firma Siemens.

Aparat typu „Somatom Perspective” jest tomografem 16-rzędowym, który posiada specjalne oprogramowanie dedykowane schorzeniom onkologicznym. Oprócz tego urządzenie umożliwia przeprowadzanie badań naczyniowych (wykrywanie zwężeń i niedrożności tętnic), urazowych (trójwymiarowe rekonstrukcje kostno-stawowe), wirtualną endoskopię i wczesne wykrywanie
udarów mózgu (perfuzyjna mózgowa).

Z nowego tomografu komputerowego będą mogli skorzystać pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych oraz pacjenci kierowani z poradni specjalistycznych.

Urządzenie zostało zakupione dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia - „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

Koszt nowego tomografu: 2 mln zł.
20.01.2015

Jasełka w szpitalu

Dnia 20.01.2015 r. w Oddziale Dziecięcym odbyły się „Jasełka” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku pod kierunkiem wychowawczyni mgr Joanny Twardak (klasa 5a). Oprawę muzyczną przedstawienia zapewnił mgr Bartłomiej Mandzelowski. Współorganizatorem dziecięcych występów była mgr Elżbieta Ciupak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.

Młodzi aktorzy przedstawili misterium narodzin Jezusa Chrystusa dla najmłodszych pacjentów Oddziału Dziecięcego, ich rodziców i opiekunów oraz personelu medycznego. Kolorowe stroje małych aktorów, bożonarodzeniowe recytacje, bogata muzyka i kolędy zabrzmiały radośnie w oddziale. Dla chorych dzieci było to nie lada przeżycie.

Po przedstawieniu uczniowie wręczyli małym pacjentom drobne upominki i odznaki „Dobrego pacjenta”.
Dziękujemy organizatorom i aktorom „Jasełek” za piękne widowisko.07.01.2015

Nowy sprzęt medyczny do diagnozowania chorób serca

Szpital Specjalistyczny w Sanoku otrzymał nowe urządzenie medyczne: EKG-Holtera.

Aparat służy do diagnozowania niemiarowości serca (napadowe częstoskurcze, bradykardia, skurcze dodatkowe, bloki serca), które często występują u pacjentów z chorobą wieńcową, po zawale serca,
z wadami serca, cukrzycą i nadczynnością tarczycy.

Badanie polega na całodobowej rejestracji pracy serca i następowej analizie komputerowej ewentualnych nieprawidłowości. Będzie stosowane u pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych.

Dziękujemy Radzie Miasta Sanoka, która sfinansowała zakup nowego sprzętu kardiologicznego.


Aktualności:
[2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009]