20.10.2014

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa”

W dniach 16-17 października 2014r. w Arłamowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa” zorganizowana m.in. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz ukazanie współdziałania podmiotów i instytucji w obszarze bezpieczeństwa, a w szczególności w zapewnieniu skutecznej pomocy osobom w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

W konferencji uczestniczyli min: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP,
płk Siergiej Bocznikowskij - szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Mieczysław Kasprzak - poseł na Sejm RP, Janusz Skulich - szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Małgorzata Chomycz-Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, przedstawiciele służb ratowniczych Estonii, Ukrainy i Litwy.

W trakcie pierwszego dnia dwudniowej konferencji Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
oraz Szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, podpisali porozumienie na temat zasad współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Drugiego dnia konferencji miały miejsce największe na Podkarpaciu pokazy służb ratowniczych
(w tym zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Sanoku). W takcie ćwiczeń swoje walory i profesjonalizm prezentowały m.in. jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (PSP. OSP, Grupa Poszukiwawczo Ratownicza (GPR) Państwowej Straży Pożarnej USAR POLAND z Nowego Sącza), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż, Straż Graniczna, Prokuratura. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja oraz Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.
SPZOZ w Sanoku reprezentowali:

1. lek. Joanna Bierawska, dr n. med. Jarosław Sawka - wykładowcy
2. st. rat. Med. Janusz Bukład, st. rat. Med. Andrzej Zubel, St. rat. Med Łukasz Zygmunt, piel. Koordynująca mgr Beata Pieszczoch.20.10.2014

Dyrekcja SP ZOZ w Sanoku informuje, że od dnia 3 listopada 2014r. Poradnia Ginekologiczno-
Położnicza zlokalizowana przy ul. Błonie 5 zostaje przeniesiona do głównego budynku Szpitala
SP ZOZ przy ul. 800-lecia 26. Jednocześnie informujemy, iż do dnia 31 października rejestracja
do ww. Poradni Ginekologiczno - Położniczej jest możliwa pod numerem telefonu 13 464 56 99

Od 3 listopada 2014r. numery telefonów jak poniżej:

Rejestracja 13 465 63 46

Gabinet Lekarski 13 465 63 47
14.10.2014

Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze Polsko - Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej "Zielone Bieszczady 2014" - fotoreportaż

14.10.2014

Dary Fundacji Solidarności Belgijsko-Polskiej

Dnia 14.10.2014 r. sanocki szpital otrzymał dary od Fundacji Solidarności Belgijsko-Polskiej z Brukseli: sprzęt ortopedyczny, narzędzia chirurgiczne, pościel szpitalną, zabawki dla dzieci i osprzęt kuchenny.

Darczyńcom z Belgii - Pani Prezes Marii Teresie Wolfs i członkom Fundacji - serdecznie dziękujemy.
13.10.2014

Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

10.10.2014 r. w Sali Herbowej sanockiego Urzędu Miejskiego odbyły się obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. W uroczystości uczestniczył Starosta Sanocki Sebastian Niżnik, Wicestarosta Wacław Krawczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Robert Pieszczoch, Burmistrz Miasta Sanoka
dr Wojciech Blecharczyk, dr Mieczysław Buczek, personel medyczny Pogotowia Ratunkowego, personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku, kadra zarządzająca SPZOZ i PWSZ. Podczas uroczystości podkreślono szczególne zaangażowanie zawodowe ratowników medycznych, ich profesjonalizm
i ofiarność. Wręczone zostały dyplomy honorowe i wyróżnienia. Dwunastu ratowników uzyskało status starszego ratownika medycznego. Za szczególne zaangażowanie w prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy na terenie placówek edukacyjnych powiatu sanockiego wyróżniony został ratownik Marcin Wojcieszak. Starosta Sanocki przekazał nowy osprzęt transportowy dla ratowników (plecak ratowniczy).
26.09.2014

Konferencja naukowo-szkoleniowa z zakresu chirurgii naczyniowej

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Sanoku dr Wojciech Skibiński wraz z zespołem lekarskim zaprasza na X Konferencję naukowo-szkoleniową poświęconą chorobom naczyń, która odbędzie się dnia 17.10.2014 r. (piątek) w Sali Edukacyjnej SOR przy ul. Stawiska.

Program imprezy:
Godz. 11.00 - Transmisja z Pracowni Wewnątrznaczyniowej - zabiegi angioplastyki obwodowej wykonują prof. Piotr Szopiński i dr Torsten Fuß

Godz. 15.00 - Wykłady:
„Advantages of 4F system in periferal interventions” - Torsten Fuß, Zentralklinikum Suhl (wykład w języku angielskim)
„Wybrane metody agresywnego leczenia żył głębokich” - Prof. Piotr Szopiński, E. Pleban, A. Wiszniewski

Szybko upłynęło dziesięć lat od pierwszej konferencji chirurgów naczyniowych zorganizowanej w Woli Sękowej z udziałem prof. Andrzeja Cencory i prof. Tomasza Zubilewicza. Wprowadzone przez Szacownych Wykładowców elementy nauki wysokiej dopełnione zostały żywą dyskusją poświęconą kwestiom leczenia chorób naczyniowych.
W tym roku nieznacznie zmieniona została formuła konferencji. Proponujemy spotkanie na terenie sanockiego szpitala. Jest po temu okazja niezwykła - przyjeżdża do nas dwóch wybitnych specjalistów, których będziemy mogli obserwować „na żywo” w trakcie wykonywania zabiegów. Profesor Piotr Szopiński jest doskonale znany w środowisku ze swej maestrii, ale i barwnego, ciętego języka. Dr Torsten Fuß
był wykładowcą na międzynarodowych warsztatach endowaskularnych LINC 2014, co samo w sobie
jest znakiem jakości.

Fotoreportaż z przebiegu konferencji naukowo-szkoleniowej:01.09.2014

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Lipińskiego po termomodernizacji.01.09.2014

Aparat „Infant Flow” w Oddziale Noworodkowym

W sierpniu 2014 r. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podarowała nowy sprzęt medyczny dla Oddziału Noworodkowego w Sanoku.

Aparat „Infant Flow” jest urządzeniem do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków. Zapewnia utrzymanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych dziecka, co chroni pęcherzyki płucne przed zapadaniem się. Urządzenie posiada możliwość precyzyjnego dawkowania stężenia tlenu i ciśnienia oddechowego. Stosowane bywa w przypadku niewydolności oddechowej
u noworodków (wcześniaki, dzieci z wiotkością krtani, aspiracją smółki, bezdechami, bradykardią). Zestaw „Infant Flow” jest połączony z inkubatorem „Atom 102”, dzięki czemu ma charakter ruchomy (umożliwia transport noworodka, np. do Pracowni RTG lub USG).

Dziękujemy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wysokiej jakości sprzęt medyczny przekazany dla Oddziału Noworodkowego.01.09.2014

Nowy aparat USG w Oddziale Intensywnej Terapii

Dnia 22.08.2014 r. sanocki OIT otrzymał nowy aparat ultrasonograficzny. Urządzenie wspomaga przeprowadzanie zaawansowanych procedur anestezjologicznych:

a) zakładanie wkłuć dożylnych i tętniczych pod kontrolą USG,
b) znieczulanie do zabiegów operacyjnych poprzez podawanie środków znieczulających do splotów
nerwowych i nerwów obwodowych pod kontrolą USG.

W ciągu roku z w/w procedur skorzysta ponad 1000 pacjentów.
Aparat służy ponadto do przeprowadzania standardowych badań ultrasonograficznych narządów
jamy brzusznej i klatki piersiowej u pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii.
Zakup urządzenia sfinansowała Fundacja PGNiG w Warszawie i SPZOZ w Sanoku.

Dziękujemy serdecznie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie za wsparcie sanockiego szpitala.


08.07.2014

Montaż windy w Pawilonie Pulmonologiczno-Zakaźnym

W czerwcu 2014 r. zakończony został montaż windy w Pawilonie Pulmonologiczno-Zakaźnym. Dla potrzeb szybu windowego przebudowano jedną z klatek schodowych. Dzięki zrealizowanej inwestycji pawilon spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, również normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prace adaptacyjne trwały trzy miesiące. Inwestycja została sfinansowania z środków PFRON w Rzeszowie i SPZOZ w Sanoku.17.06.2014

Nowa elewacja szpitala - pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny - fotoreportaż


06.06.2014

Wizyta Księdza Biskupa Adama Szala w szpitalu

Dnia 15 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 7.00 w kaplicy szpitalnej przy ul. 800-lecia 26
Jego Ekscelencja Biskup Adam Szal odprawi Mszę św. w intencji pacjentów i personelu
SPZOZ w Sanoku. Po mszy Ksiądz Biskup dokona odwiedzin chorych w oddziałach.

Serdecznie Zapraszamy!


04.06.2014

Pokaz ratownictwa z okazji „Dnia Dziecka”

Dnia 1 czerwca 2014 r. w m. Poraż - w ramach obchodów „Dnia Dziecka” - odbył się pokaz ratownictwa medycznego i ratownictwa drogowego. Organizatorem była OSP Poraż, Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa w Porażu, KGW w Porażu i SPZOZ w Sanoku. Podczas imprezy dzieci uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy, oglądały sprzęt medyczny i karetkę Pogotowia Ratunkowego. Zasymulowano również wypadek drogowy - rozbicie samochodu osobowego w pobliżu „Domu Strażaka”. Pomocy dwóm ofiarom wypadku udzielały jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP i zespół ratownictwa medycznego (karetka Pogotowia Ratunkowego typu „P”) w składzie: Janusz Bukład i Mirosław Dobrowolski.

02.06.2014

„Dzień Otwarty” - podsumowanie

Dnia 31 maja 2014 r. - już po raz dwunasty - odbyła się impreza zdrowotna „Dzień otwarty” Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Podczas akcji nieodpłatnie, bez skierowań wykonywano specjalistyczne badania ultrasonograficzne, dokonywano pomiarów RR i poziomu glukozy oraz udzielano porad lekarskich. Ogółem wykonano:

- 42 badania USG narządów jamy brzusznej
- 8 badań echokardiograficznych
- 153 porady lekarskie
           - nefrolog 41
           - kardiolog 8
           - otolaryngolog 34
           - ortopeda 20
           - chirurg 23
           - neurolog 11
           - diabetolog 16
- 41 badań USG układu moczowego
- 37 badań USG-dopplera tętnic szyjnych
- 176 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
- 94 badania poziomu cukru we krwi
28.05.2014

„Dzień Otwarty” Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

Dnia 31.05.2014 r. (sobota) w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się „Dzień Otwarty” podczas którego wykonywane będą bezpłatne porady lekarskie i badania ultrasonograficzne dla mieszkańców. Rejestracja do badań od godz. 8.30

Program:

1. Specjalista ortopeda
Gabinet nr 1 – lek. Robert Kobiela (Poradnia Ortopedyczna, ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje ortopedyczne.

2. Specjalista chirurg
Gabinet nr 2 – lek. Paweł Gorczyński (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej, USG narządów jamy brzusznej.

3. Specjalista neurolog
Gabinet nr 3 – lek. Agata Ściborowicz (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje neurologiczne.

4. Specjalista otolaryngolog
Gabinet nr 4 – dr n. med. Marek Drozd (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje laryngologiczne.

5. Specjalista kardiolog
Gabinet nr 5 – lek. Jolanta Wasiewicz
(Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, G.V.M. Carint, ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje z zakresu kardiologii, ECHO-serca.

6. Specjalista nefrolog
Gabinet nr 6 – lek. Stanisław Dzimira, lek. Wojciech Dziurawiec
(Poradnia Nefrologiczna przy ul. 800-lecia 26, Stacja Dializ „Diaverum”)
Zakres udzielanych porad: konsultacje nefrologiczne, badanie USG narządów jamy brzusznej z oceną nerek i układu moczowego.

7. Diabetologia
Gabinet nr 7 – lek. Anna Wietchy (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres udzielanych porad: konsultacje diabetologiczne, konsultacje dietetyczne.

8. Pracownia USG-dopplera
Gabinet nr 8 – lek. Adam Siembab (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: USG-dopplera tętnic szyjnych.

9. Pracownia USG
Gabinet nr 9 – lek. Hanna Zmarz (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: USG narządów jamy brzusznej.

10. Profilaktyka schorzeń układu krążenia – Pracownia EKG (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

11. Profilaktyka cukrzycy (parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)
Zakres wykonywanych badań: poziom glukozy we krwi.

Serdecznie zapraszamy
21.05.2014

Współpraca z Fundacją Solidarności Belgijsko-Polskiej

Dnia 13 maja 2014 r. sanocki szpital odwiedziła delegacja Fundacji Solidarności Belgijsko-Polskiej - Pani Prezes Maria Teresa Wolfs, Piotr Wolfs i Bogusława Pałucka. Goście zapoznali się z nowościami, zwiedzili m.in. Pracownię USG dla dzieci, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Pediatryczny i Oddział Położniczy.

Dostojnym gościom podziękowano za dary rzeczowe przekazywane co rok szpitalowi i Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia (sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia medyczne, sprzęt jednorazowego użytku, pościel). Omówiono też dalsze plany rozwijania działalności leczniczej przez Szpital Specjalistyczny w Sanoku,
a szczególne konieczność polepszenia opieki perinatologicznej.06.05.2014r
Nowa elewacja szpitala - fotoreportaż18.04.2014

Dar Fundacji TVN

Dnia 17 kwietnia 2014 r. Pogotowie Ratunkowe w Sanoku otrzymało dar od Fundacji TVN - nowoczesną karetkę wraz z wyposażeniem medycznym. Ambulans posiada urządzenia podtrzymujące funkcje życiowe (respirator, defibrylator), sprzęt do leczenia urazów (złamań, ran, oparzeń) i aparaty do wszechstronnej pomocy w nagłych stanach chorobowych (kardiomonitor, pompy infuzyjne). Samochód ma bardzo dobre parametry jezdne (Mercedes Sprinter 319), co gwarantuje szybkie dotarcie do osób potrzebujących.

Nowy ambulans medyczny będzie stacjonował w Sanoku.

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Bożenie Walter i Fundacji TVN „Nie jesteś sam” za szczodrą pomoc dla naszej placówki.
25.03.2014

Remonty w oddziałach szpitalnych

Wiosną 2014 r. zakończone zostały kolejne prace remontowe w Oddziale Pediatrii. Dzięki współpracy
z Zespołem Szkół Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Sanoku (Dyrektor Halina Konopka) i „Sanocką Fundacją Ochrony Zdrowia” wyremontowany został węzeł sanitarny i dziecięce sale chorych nr 5, 7.

Trwa modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Wewnętrznego, gdzie remontowane są węzły sanitarne dla mężczyzn. Prace remontowe prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Sanoku (Kierownik Marcin Marcinkowski). Remonty finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Sanoku i „Sanocką Fundację Ochrony Zdrowia”. Planowany termin oddania węzłów sanitarnych do użytku: maj 2014 r.18.03.2014

Alokacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Dnia 14.03.2014 r. dokonane zostało uroczyste otwarcie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w kompleksie szpitalnym przy ul. 800-lecia 26. Oddział został przeniesiony ze starego szpitala przy
ul. Konarskiego 8.

W uroczystościach wzięli udział: Europoseł Elżbieta Łukacijewska, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Podkarpacki Tadeusz Pióro, Dyrektor POW NZF Grażyna Hejda, Kierownik Kliniki Neurologii CMUJ w Krakowie prof. Andrzej Szczudlik, Radny SM Sławomir Miklicz, Starosta Sanocki Sebastian Niżnik, Wicestarosta Sanocki Wacław Krawczyk, członkowie zarządu Grażyna Borek i Waldemar Och, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Pieszczoch, Burmistrz Zagórza Ernest Nowak, kapelan szpitalny ks. Krzysztof Pacześniak, ks. Andrzej Szkoła, Prezes Stanisław Materniak - KPB S.A. (główny wykonawca inwestycji), radni Powiatu Sanockiego, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, samorządów, firm i placówek, personel SPZOZ oraz przedstawiciele mediów. Obiekt poświęcił kapelan szpitalny ks. Krzysztof Pacześniak.

Nowy oddział posiada 32 łóżka. Składa się z części udarowej (4 stanowiska ostrego nadzoru nad udarem mózgu + 12 łóżek wczesnej rehabilitacji poudarowej), części ogólnoneurologicznej (16 łóżek), pracowni diagnostycznych (EEG, EEG-Holter, RR-Holter, EMG, USG-dopplera) i działu rehabilitacji. Wyposażony jest w sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe (respiratory, kardiomonitory, defibrylator, pompy infuzyjne, pompa wolumetryczna). W oddziale - pod kierownictwem Ordynator Agaty Ściborowicz - pracuje specjalistyczny zespół lekarsko-pielęgniarski, rehabilitanci, logopeda i psycholog.

Oddział Neurologii w nowej lokalizacji będzie kontynuował tradycje lecznictwa neurologicznego na terenie Sanoka, które sięgają 1968 r. - początkowo w szpitalu funkcjonował Oddział Urazowo-Neurologiczny (lata 1968-1975 - budynek przy ul. 800-lecia 26), a następnie samodzielny Oddział Neurologii (1975-2014 - budynek starego szpitala ul. Konarskiego 8).
Alokacja Oddziału Neurologii do nowej siedziby była możliwa dzięki przyznaniu dotacji w wysokości 3.7 mln z rezerwy Urzędu Rady Ministrów oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Sanoku w wysokości
1.5 mln.

Pierwsi pacjenci trafili do nowego oddziału 14.03.2014 r. w godzinach popołudniowych.
10.03.2014

„Tydzień mózgu” w SanokuW dniach 10-14.03.2014 r. na terenie Sanoka odbędzie się impreza popularno-naukowa „Tydzień mózgu”. Organizatorem akcji jest sanocki Oddział Neurologii i Fundacja DANA (USA). Jej celem jest pogłębianie wiedzy o mózgu, najciekawszych problemach neurobiologicznych i częstszych schorzeniach układu nerwowego. Autorami prezentacji są lekarze, zaś pokaz pierwszej pomocy w chorobach neurologicznych został przygotowany przez ratowników medycznych.

Program:

10.03.2014 r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00

„Pranie mózgu – czy można być nieprzemakalnym?” – lek. Agata Ściborowicz
„XXI wiek czasem nowych uzależnień” – lek. Małgorzata Kandefer
„Pamięć – trening czyni mistrza” – lek. Karolina Bochniarz
„Sztuczki umysłu – magia czy ewolucja?” – lek. Anna Korfanty-Michniowska
(Sala Edukacyjna SOR – wykłady dla sanockiej młodzieży)

11.03.2014 r. (wtorek) godz. 10.00-12.00

„Neuroanatomia inaczej” – lek. Adam Siembab
„Mózg a uzależnienia” – lek. Agnieszka Kowalik-Gałuszka
„W poszukiwaniu ośrodka miłości w mózgu” – lek. Tomasz Grzebyk
„Efekt Mozarta, czyli co nam w mózgu gra” – lek. Danuta Mazur
„Stany nagłe w neurologii” – lek. Joanna Bierawska
(Sala Edukacyjna SOR – wykłady dla sanockiej młodzieży, pokaz ratownictwa medycznego)

12.03.2014 r. (środa) godz. 15.30

„Znaczenie snu” – lek. Agata Ściborowicz
„Gdzie w mózgu ma siedzibę szczęście?” – lek. Adam Siembab
(PWSZ – wykłady dla studentów Uniwersytetu III Wieku)

13.03.2014 r. (czwartek) godz. 12.00

„Wzywać Pogotowie Ratunkowe czy nie wzywać? – wczesne objawy poważnych chorób neurologicznych” – dr med. Jarosław Sawka (Sala Edukacyjna SOR – spotkanie z mediami)

14.03.2014 r. (piątek) godz. 13.00

Otwarcie ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM w kompleksie szpitalnym
przy ul. 800-lecia 26

Serdecznie zapraszamy!
14.02.2014

Nowe urządzenia medyczne w Oddziale Noworodkowym

W lutym 2014 r. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy podarowała nowe urządzenia medyczne dla Oddziału Noworodkowego:

1. Inkubator
2. Stanowisko do resuscytacji noworodków
3. Bilirubinometr

Wszystkie urządzenia będą służyły do lepszej opieki medycznej nad noworodkami, szczególnie
nad wcześniakami.

Inkubator zapewnia noworodkom o niskiej masie urodzeniowej odpowiednie warunki życia - komfort termiczny, odpowiednią wilgotność i właściwy skład powietrza. Stosowanie inkubatorów znacząco
obniża śmiertelność wśród wcześniaków.

Bilirubinometr służy do nieinwazyjnego, przezskórnego oznaczania poziomu bilirubiny, co jest pomocne
w przypadkach żółtaczki noworodków (fototerapia).
 
Stanowisko do resuscytacji noworodków jest nowoczesnym urządzeniem medycznym umożliwiającym przeprowadzanie procedur leczniczych i pielęgnacyjnych u noworodków z zachowaniem komfortu termicznego, optymalną ergonomią i dużą skutecznością działań lekarsko-pielęgniarskich.
 
Kolejne urządzenia medyczne od WOŚP - kardiomonitor i lampa do fototerapii noworodków - zostaną przekazane w marcu br.

Dziękujemy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wsparcie Oddziału Noworodkowego
w Sanoku.10.02.2014

"Dzień Chorego"

Dnia 11.02.2014 r. na terenie Szpitala Specjalistycznego w Sanoku obchodzony będzie „Dzień Chorego”. Organizatorem akcji jest Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku, PWSZ w Sanoku, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Sanoku i SPZOZ.

Program imprezy:

14.00 - Msza święta (Kaplica szpitalna)
14.40 - Spotkania z pacjentami w oddziałach
15.00 - Koncert dla pacjentów w oddziałach (Oddział Kardiologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii).

Zapraszamy! 
10.02.2014

„Bajkowa sobota w szpitalu” 8.02.2014 r. - sprawozdanie

Podczas akcji bezpłatnie wykonano: 81 porad lekarskich (konsultacje z zakresu neurologii dziecięcej, laryngologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej i pediatrii), 64 badania ultrasonograficzne (tarczyca, serce, narządy jamy brzusznej, mózg) i 350 oznaczeń laboratoryjnych (TSH, morfologia krwi, poziom transaminaz, mocznika i diastazy).

Współorganizatorem akcji było Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”
w Sanoku, Fundacja Radia ZET i „Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia”.
"Bajkowa sobota w szpitalu"

8.02.2014 r. (sobota) 9.00-14.00

PROGRAM IMPREZY

Bezpłatne badania lekarskie, ultrasonograficzne i laboratoryjne dla dzieci

I. Porady lekarskie z zakresu neurologii dziecięcej - lek. Zygmunt Pasek gabinet nr 1 (Parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)

II. Porady lekarskie z zakresu laryngologii dziecięcej - lek. Justyna Sieradzka-Woźniczak - gabinet nr 2
(Parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)

III. Porady pediatryczne - gabinet nr 3 (Parter szpitala przy ul. 800-lecia 26)

IV. USG pediatryczne - gabinet nr 4 i 5 (Oddział Pediatrii, ul. 800-lecia 26)

V. Badania laboratoryjne - (godz. 8.00 - 11.00)
(punkt poboru krwi w Pracowni Mikrobiologii obok oddziału Dziecięcego)

- Morfologia krwi
- Transaminazy
- Diastaza
- Mocznik
- TSH

Prosimy o wcześniejszą rejestrację do badań USG pod numerem: 13-46-56-106 (Sekretarka Agata
Krochmal).

KOCHASZ, CHRONISZ, ZAPOBIEGASZ

ZBADAJ SWOJE DZIECKO

Zapraszamy !


28.01.2014

Koncert noworoczny

Dnia 24.01.2014 r. odbyło się spotkanie noworoczne Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Zebranie uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku, PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku i Społecznego Ogniska Muzycznego w Sanoku. Wystąpili najzdolniejsi sanoccy muzycy: Rafał Pałacki (akordeon), Małgorzata Gajda (skrzypce), Ewelina Wronowska (akordeon), Seweryn Gajda (akordeon), Michał Kuźniak (keyboard) i Michał Matuszewski (akordeon). W sali edukacyjnej szpitala rozbrzmiały kolędy i pastorałki, a ponadto utwory Vivaldiego, Siemionowa, muzyka ludowa i popularna.

Dziękujemy Dyrektorowi Andrzejowi Smolikowi za przygotowanie koncertu, a uczniom-wirtuozom za wspaniałą muzykę.


28.01.2014

Dary od Fundacji „Czas nadziei”

Dnia 24.01.2014 r. Fundacja „Czas nadziei” przekazała pluszowe zabawki dla Oddziału Dziecięcego
w Sanoku (300 szt.). Z uwagi na specyfikę oddziału (częste stany zapalne i choroby zakaźne), zabawki
te będą otrzymywały dzieci dopiero przy wyjściu ze szpitala. Dary przekazali członkowie Fundacji:
Rafał Jasiński i Damian Biskup.

Dziękujemy Fundacji „Czas nadziei” za wsparcie sanockiego szpitala.20.01.2014

Pracownia Ultrasonografii dla Dzieci

Z początkiem 2014 r. przy Oddziale Pediatrii rozpoczęła działalność Pracownia Ultrasonografii Dziecięcej. Dla potrzeb nowej pracowni diagnostycznej przeprojektowano i przebudowano pomieszczenia między kuchnią szpitalną a Oddziałem Dziecięcym. Prace remontowe - które trwały blisko trzy miesiące - przeprowadziła Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia wspólnie z SP ZOZ.

Pracownia wyposażona jest w nowy aparat ultrasonograficzny firmy Philips. Umożliwia on badanie serca, jamy brzusznej, stawów biodrowych i tarczycy u dzieci. Możliwe jest również przezciemiączkowe badanie mózgu u noworodków. Badanie ultrasonograficzne odgrywa obecnie podstawową rolę w rozpoznawaniu chorób u dzieci. Jest nieinwazyjne, szybkie i dostarcza ogromnej wiedzy o stanie zdrowia dziecka.

Zakup ultrasonografu dziecięcego o wartości 254 tys. zł sfinansowała: Fundacja Radia ZET (Prezes Monika Bednarek).

Prace remontowe sfinansowały: Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia (Prezes Józef Baszak), Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” w Sanoku (Prezes Anna Nowakowska), Fundacja Solidarności Belgijsko-Polskiej (Prezes Maria Teresa Wolfs), PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie (Dyrektor Józef Folcik), Firma DEF Szczepan Dębiński w Zagórzu, Fundacja PGE „Energia z Serca” w Warszawie (Prezes Agnieszka Sadowska),
PPU-H „Do-Met” Dominik Wyciszkiewicz, Pan Prezes Ryszard Ziarko („Ciarko” Sp. z o.o. S.K.A.), Firma GEO-EKO (Prezes Tomasz Bil), Firma PASS-Pol Sp. z o.o. (Prezes dr Marian Cyrek) i Firma InterQ (Prezes Ryszard Ziembicki).

Pracownię malowidłami ściennymi ozdobiły wolontariuszki Stowarzyszenia „Sanitas”: Monika Gembalik, Monika Szałankiewicz i Joanna Cieśla.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Fundacji Radia ZET, Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, Stowarzyszeniu „Sanitas” i firmom-darczyńcom za hojną pomoc udzieloną naszemu szpitalowi.

20.01.2014

Nowy sprzęt medyczny w szpitalu

Nowy rok szpital rozpoczyna od polepszenia możliwości leczniczych. Dzieje się tak dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych. Pod koniec grudnia 2013 r. zakupione zostały nowoczesne urządzenia medyczne:

Oddział Ginekologii - histeroskop (aparat do małoinwazyjnych operacji endoskopowych w chorobach kobiecych)

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - stabilizator zewnętrzny Hoffmanna (urządzenie do leczenia złamań)

Oddział Wewnętrzny - głowica kardiologiczna do echokardiografu (sprzęt do diagnostyki chorób serca)

Wartość urządzeń: 120 tys. zł.
Zakup sfinansowały samorządy: Rada Miasta Sanoka, Rada Miasta i Gminy w Zagórzu, Rada Gminy Sanoka, Rada Gminy w Komańczy, Rada Gminy w Bukowsku, Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej i Rada Gminy w Besku.

Bardzo dziękujemy władzom samorządowym za wsparcie.

 

20.01.2014

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego w Sanoku - fotoreportaż


Aktualności:
[2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009]