Aktualności

Komunikat

SPZOZ w Sanoku funkcjonuje jako szpital monoprofilowy, wszystkie łóżka na oddziałach szpitalnych przeznaczone zostały do leczenia pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – na podstawie ostatniej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.03.2021 r. znak: S-II.967.1.45.2021.ŁP, SP ZOZ w Sanoku został zobowiązany do zabezpieczenia 217 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 20 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Na dzień 15.03.2021 na godzinę 8.00 W…
Czytaj dalej

Komunikat

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku informuje, że od dnia 11 marca 2021 r. ruszyły zapisy w punkcie szczepień populacyjnych przy SPZOZ w Sanoku dla osób w wieku 69 lat urodzonych w 1952 r. Rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 można dokonać: – poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – 989 – bezpośrednio w punkcie szczepień populacyjnych przy SPZOZ w Sanoku pod nr tel. 13-46-56-107

Wznowienia pracy Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddziału Wewnętrznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż mając na względzie Decyzję Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.1.5.2021.ŁP z dnia 12.01.2021 r. oraz pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znak: WSOZ-KS.425.2068.2020 z dnia 15.12.2020 r. z dniem 14.01.2021 r. od godziny 12.00 wznawia się przyjęcia ostre pacjentów na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddział Wewnętrzny. Jednocześnie informuje, że Odział Wewnętrzny będzie przyjmował wyłącznie…
Czytaj dalej

„Bądź przy mnie” – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19

Szpital w Sanoku przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. W ramach programu otrzymaliśmy 4 telefony…
Czytaj dalej

Informacja

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od 21.12.2020r. w Sanockim Szpitalu ponownie otwarty zostaje Oddział Dziecięcy. Oddział będzie działać w systemie hybrydowym.

Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, iż 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto w dniu 26.12.2020 r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/95/2019. Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy.

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że Minister Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, wytypował nasz Szpital jako punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku z powyższym proszę wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki na terenie powiatu sanockiego o sporządzenie listy pracowników (wzór listy pracowników do szczepienia w SPZOZ w Sanoku w załączeniu), którzy deklarują gotowość do nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko…
Czytaj dalej

Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku wykonywane są testy antygenowe SARS CoV-2 (wymaz z nosogardzieli).

Odszedł od nas Kazimierz Węgrzyn, członek Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Kazimierza Węgrzyna wieloletniego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Był wsparciem dla szpitala a na Jego trafne rady zawsze mogliśmy liczyć. Z wielką życzliwością i zrozumieniem odnosił się do problemów szpitala i z optymizmem patrzył na jego przyszłość. Składamy wyrazy współczucia rodzinie Dyrekcja SPZOZ w Sanoku.