Szczepienia COVID-19 – INFORMACJE

Dane kontaktowe koordynatora ds. szczepień COVID-19 w naszym Szpitalu:

mgr Bożena Jastrzębska
telefon 604-065-409, 13-46-56-281
email – szczepienia@zozsanok.pl

Dane kontaktowe koordynatora ds. szczepień populacyjnych COVID-19:

mgr Joanna Mołoń
telefon 13-46-56-107
email – jmolon@zozsanok.pl


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że Minister Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, wytypował nasz Szpital jako punkt szczepień dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z powyższym proszę wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki na terenie powiatu sanockiego o sporządzenie listy pracowników (wzór listy pracowników do szczepienia w SPZOZ w Sanoku w załączeniu), którzy deklarują gotowość do nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Informację – listę pracowników (zabezpieczony hasłem plik) prosimy przekazać mailowo na adres: szpital@zozsanok.pl oraz w formie papierowej (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych ) – do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych w budynku Administracji SPZOZ w Sanoku II p. w Sanoku przy ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

Powyższe informacje w formie mailowej i papierowej należy dostarczyć w terminie do 14.01.2021 r. do godz. 12:00.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania :
Lista pracowników do szczepienia w SPZOZ w Sanoku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sprawę prosimy potraktować jako pilną.


Zgłoszenia pracowników sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line.

Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach.
Kto należy do priorytetowej grupy?

  • pracownicy szpitali węzłowych
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych
  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Jak zgłosić pracowników do szczepienia?

Możesz to zrobić za pośrednictwem dedykowanego formularza, który znajdziesz na stronie:
https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/

Po jego wypełnieniu dane Twoich pracowników trafią bezpośrednio do wskazanego szpitala węzłowego, który w następnym etapie umówi indywidualne terminy szczepień.


Dyrekcja SPZOZ w Sanoku informuje, że od dnia 11 marca 2021r. ruszyły zapisy w punkcie szczepień populacyjnych przy SPZOZ w Sanoku dla osób w wieku 69 lat urodzonych w 1952 r. Rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 można dokonać:
– poprzez całodobową i bezpłatną infolinię -989
– bezpośrednio w punkcie szczepień populacyjnych przy SPZOZ w Sanoku pod nr tel. 13-46-56-107


Dyrekcja SPZOZ w Sanoku przypomina, że w Szpitalu przy ul. 800-lecia 26 działa Punkt Szczepień Populacyjnych, który posiada jeszcze wolne terminy dla osób urodzonych w latach 1957-1961 oraz dla seniorów powyżej 70 lat.

Dodatkowo informujemy, iż od 12 kwietnia 2021 r. uruchamiamy zapisy dla roczników zgodnie z harmonogramem:

– 12 kwietnia – rocznik 1962
– 13 kwietnia – rocznik 1963
– 14 kwietnia – rocznik 1964
– 15 kwietnia – rocznik 1965
– 16 kwietnia – rocznik 1966
– 17 kwietnia – rocznik 1967
– 19 kwietnia – rocznik 1968
– 20 kwietnia – rocznik 1969
– 21 kwietnia – rocznik 1970
– 22 kwietnia – rocznik 1971
– 23 kwietnia – rocznik 1972

Rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 można dokonać:
– poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – 989
– bezpośrednio w punkcie szczepień populacyjnych przy SPZOZ w Sanoku pod nr tel. 13-46-56-107