Zapytania Ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu: „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku .”

data: 04.06.2019

Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Serwis klimatyzatorów, agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych – powtórka

znak: SPZOZ/ZAP/117/2019

data: 08.04.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik – formularz ofertowy
Załącznik – wykaz urządzeń
Załącznik – wzór umowy
Wynik postępowania


Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych

znak: SPZOZ/ZAP/103/2019

data: 28.03.2019

Zapytanie
Załączniki
Wzór umowy


Serwis klimatyzatorów, agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych.

znak: SPZOZ/ZAP/117/2019

data: 20.03.2019

Zapytanie
Załączniki
Wzór umowy
Unieważnienie postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie (powtórka)

znak: SPZOZ/ZAP/93/2019

data: 14.03.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/ZAP/93/2019

data: 05.03.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz dostarczenie i uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z
RODO w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/63/2019

data: 31.01.2019

Zapytanie
Wynik postępowania


Zakup wraz z dostarczeniem PACHYMETR

znak: SPZOZ/ZAP/47/2019

data: 23.01.2019

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik postępowania


Umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/751/2018

data: 17.12.2018

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego) w wysokości 6.000.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/P1/2018

data: 05.12.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmiana godziny składania i otwarcia ofert
Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na umowę najmu macierzy dyskowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/694/2018

data: 15.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy
Wynik postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/692/2018

data: 14.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy
Wynik postępowania


Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i dwunastu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy

znak: SPZOZ/ZAP/673/2018

data: 30.10.2018

Zapytanie
Wynik postępowania