Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe na umowę najmu macierzy dyskowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/694/2018

data: 15.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/692/2018

data: 14.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy


Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i dwunastu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy

znak: SPZOZ/ZAP/673/2018

data: 30.10.2018

Zapytanie
Wynik postępowania