Zapytania Ofertowe

Umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/751/2018

data: 17.12.2018

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego) w wysokości 6.000.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/P1/2018

data: 05.12.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmiana godziny składania i otwarcia ofert
Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na umowę najmu macierzy dyskowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/694/2018

data: 15.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy
Wynik postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/692/2018

data: 14.11.2018

Zapytanie
Formularz ofertowy
Formularz umowy
Wynik postępowania


Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i dwunastu pomocniczych) przez okres 36 miesięcy

znak: SPZOZ/ZAP/673/2018

data: 30.10.2018

Zapytanie
Wynik postępowania