Aktualności

Informacja

Działając na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.10.2020 r. informujemy, iż Szpital SPZOZ w Sanoku z dniem dzisiejszym przyjmuje wyłącznie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem…
Czytaj dalej

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku od dnia 09.10.2020 r. do odwołania wstrzymuje wszystkie planowe przyjęcia pacjentów do Szpitala SPZOZ w Sanoku.

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wstrzymuje od dnia 07.10.2020 r. do odwołania przyjęcia pacjentów w Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Urazowo – Ortopedycznej.

Komunikat

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od dnia 07.10.2020 r. wznawia przyjęcia ostre na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jednocześnie informuje, że przyjęcia planowe na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego są nadal wstrzymane do dnia 11.10.2020 r.

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wstrzymuje od dnia 05.10.2020 r. do 07.10.2020 r. przyjęcia ostre i planowe na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Wstrzymanie przyjęć do oddziałów zabiegowych

komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – wykrycie pozytywnego przypadku COVID-19 u pracownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Sanoku oraz koniecznością zastosowania kwarantanny dla części personelu, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku od dnia 2.10.2020 r. wstrzymuje przyjęcia pacjentów do oddziałów zabiegowych: Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Otolaryngologicznego oraz do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do odwołania. O odwołaniu powyższego stanu…
Czytaj dalej

Podziękowania

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA !!! Dla Starostwa Powiatowego w Sanoku, Gminy Sanok, Gminy Besko oraz wszystkim darczyńcom z zrzutka.pl, za okazane wsparcie finansowe w wymianie wykładziny w Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Sanoku. Szczególne podziękowania składamy Państwu Natalii i Piotrowi Jachimowskim za okazaną pomoc, która umożliwiła nam dokończenia remontu naszego oddziału. Podziękowanie   ORDYNATOR ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO lek. Przemysław Galej

Podziękowania

2020-09-podziekowania-mini

Dla wszystkich darczyńców a w szczególności dla koordynatora zrzutka.pl Pana Damiana Biskupa, za pomoc w sfinansowaniu zakupu specjalistycznych wózków medycznych dla naszego oddziału, które będą używane w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.

Informacja – przyjęcia na Oddział Kardiologiczny

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 5 września 2020 r. wznawia przyjęcia ostrych przypadków na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jednocześnie informujemy, że od dnia 7 września 2020 r. wznawia się przyjęcia planowe pacjentów.

Informacja – dodatkowy punkt pobrań

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od dnia 1 września 2020 r. został uruchomiony dodatkowy Punkt Pobrań przy ul. Lipińskiego 10 – Budynek Przychodni (przeniesiony z ul. 800 – lecia 26). Godziny pracy Punktów Pobrań: I gabinet – pokój nr 16 – od godz. 6.30 do godz. 10.00, II gabinet – pokój nr 12 od godz. 7.30 –do godz. 10.30. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wykonywania badań…
Czytaj dalej

Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 26.08.2020 r. wznawia działalność Oddziału Wewnętrznego.

Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 24.08.2020 r. zostaje uruchomiony Szpitalny Oddział Ratunkowy. W dalszym ciągu obowiązuje wstrzymanie przyjęć pacjentów do Oddziału Wewnętrznego oraz Oddział Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Pozostałe Oddziały pracują w trybie normalnym. Jednocześnie informujemy, że Oddział Dziecięcy od dnia 25.08.2020 r. wznawia przyjęcia pacjentów po zakończonym remoncie.