Aktualności

Podziękowania

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA !!! Dla Starostwa Powiatowego w Sanoku, Gminy Sanok, Gminy Besko oraz wszystkim darczyńcom z zrzutka.pl, za okazane wsparcie finansowe w wymianie wykładziny w Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Sanoku. Szczególne podziękowania składamy Państwu Natalii i Piotrowi Jachimowskim za okazaną pomoc, która umożliwiła nam dokończenia remontu naszego oddziału. Podziękowanie   ORDYNATOR ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO lek. Przemysław Galej

Podziękowania

2020-09-podziekowania-mini

Dla wszystkich darczyńców a w szczególności dla koordynatora zrzutka.pl Pana Damiana Biskupa, za pomoc w sfinansowaniu zakupu specjalistycznych wózków medycznych dla naszego oddziału, które będą używane w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.

Informacja – przyjęcia na Oddział Kardiologiczny

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 5 września 2020 r. wznawia przyjęcia ostrych przypadków na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jednocześnie informujemy, że od dnia 7 września 2020 r. wznawia się przyjęcia planowe pacjentów.

Informacja – dodatkowy punkt pobrań

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od dnia 1 września 2020 r. został uruchomiony dodatkowy Punkt Pobrań przy ul. Lipińskiego 10 – Budynek Przychodni (przeniesiony z ul. 800 – lecia 26). Godziny pracy Punktów Pobrań: I gabinet – pokój nr 16 – od godz. 6.30 do godz. 10.00, II gabinet – pokój nr 12 od godz. 7.30 –do godz. 10.30. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wykonywania badań…
Czytaj dalej

Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 26.08.2020 r. wznawia działalność Oddziału Wewnętrznego.

Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 24.08.2020 r. zostaje uruchomiony Szpitalny Oddział Ratunkowy. W dalszym ciągu obowiązuje wstrzymanie przyjęć pacjentów do Oddziału Wewnętrznego oraz Oddział Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Pozostałe Oddziały pracują w trybie normalnym. Jednocześnie informujemy, że Oddział Dziecięcy od dnia 25.08.2020 r. wznawia przyjęcia pacjentów po zakończonym remoncie.

Informacja

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną w Szpitalu, prosimy o załatwianie ważnych i koniecznych spraw administracyjnych wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

Informacja

komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w SPZOZ w Sanoku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wstrzymuje przyjęcia pacjentów do Oddziału Wewnętrznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego do odwołania. Dodatkowo informujemy o wstrzymaniu planowych przyjęć na wszystkie oddziały szpitalne oraz do Poradni Kardiologicznej. O odwołaniu lub przedłużeniu powyższego stanu Dyrekcja SPZOZ w Sanoku będzie informowała na bieżąco.

Informacja

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku informuje, że istnieje możliwość przekazywania rzeczy (paczek) dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. Przygotowane paczki należy składać w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godz. od 12.30-14.00. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin ze względu na zachowanie reżimu epidemiologicznego i możliwości kadrowych. W godzinach wieczornych i nocnych paczki dla pacjentów nie będą odbierane.