Konkursy

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia.
Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2018

data: 16.11.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym z podziałem na zadania.
Zad. nr 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. nr 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2018

data: 19.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Medycyny Pracy SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2018

data: 13.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2018

data: 12.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2018

data: 11.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w tym w Pracowni Radiologii Zabiegowej, Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2018

data: 17.07.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2018

data: 15.06.2018

Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pulmonologicznym w połączeniu z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2018

data: 17.04.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dziecięcym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2018

data: 17.04.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w postaci badań USG ginekologiczno-położniczych.

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2018

data: 29.03.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostów laboratoryjnych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2018

data: 16.03.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w tym w Pracowni Radiologii Zabiegowej, Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku wg. zadań
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2018

data: 18.01.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2018

data: 17.01.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez :
Zad. nr 1 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i kierowców-ratowników medycznych w Zespołach Wyjazdowych Stacji Pogotowia Ratunkowego
Zad. nr 2 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i kierowców-ratowników medycznych w transporcie medycznym

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2017

data: 13.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2017

data: 13.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym z podziałem na zadania.
Zad. nr 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. nr 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2017

data: 12.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji – min. 100 godzin miesięcznie
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. 3 dyżury w miesiącu.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2017

data: 08.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Sprostowanie
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2017

data: 07.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Sanoku z podziałem na trzy zadania.
Zadanie nr 1 – wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsyjnych, BAC, immunohistochemicznych,
Zadanie nr 2 – wykonywania badań cytologii ginekologicznej,
Zadanie nr 3 – wykonywania badań autoimmunologicznych,

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2017

data: 07.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dot. zadania nr 1 i 2
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dot. zadania nr 3


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Sanoku z podziałem na trzy zadania.
Zadanie nr 1 – wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsyjnych, INTRA, BAC, immunohistochemicznych.
Zadanie nr 2 – wykonywania badań cytologii ginekologicznej.
Zadanie nr 3 – wykonywania badań diagnostyki molekularnej.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2017

data: 16.11.2017

Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi
Wynik dot. zadania nr 3
Wynik dot. zadań nr 1 i 2


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego z podziałem na zadania:
Zad. nr 1. świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05
Zad. nr 2. świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 07:30 dnia następnego lub w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 07:30 do 07:30 dnia następnego

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2017

data: 09.11.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu
Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2017

data: 31.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Projekt umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym
Zadanie nr 2 świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2017

data: 31.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05
Zadanie nr 2 świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 07:30 dnia następnego lub w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 07:30 do 07:30 dnia następnego.

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2017

data: 20.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wyjaśnienie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia
Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2017

data: 05.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Umowa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu

Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu

Zadanie nr 3 świadczenia udzielane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu

Zadanie nr 4 świadczenia udzielane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2017

data: 08.09.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Zmiana terminu składania ofert
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w postaci badań USG dla dzieci.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2017

data: 04.08.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2017

data: 23.06.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku.
Zad. 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Sanoku tzw. ,,dyżur pod telefonem” .

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2017

data: 14.06.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2017

data: 17.03.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2017

data: 24.02.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urazowo–Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2017

data: 21.02.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2016

data: 22.11.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w miesiącu.
Zad. 3 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2016

data: 31.10.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2016

data: 16.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań.
Zadanie nr 1 Poradnia Kardiologiczna w zakresie udzielania porad
Zadanie nr 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2016

data: 14.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur
w miesiącu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw.”dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2016

data: 08.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. trzy dyżury w miesiącu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2016

data: 18.08.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. jeden dzień w tygodniu.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w tygodniu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2016

data: 29.07.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji – min. dwa dni w tygodniu.
Zad. 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w tygodniu.
Zad. 3 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2016

data: 15.07.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/9/2016 jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku.
Zad. 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SPZOZ w Sanoku tzw. ,,dyżur pod telefonem” .

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
specjalistów w dziedzinie pediatrii wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2016

data: 03.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zadanie nr 1 Poradnia Gastroenterologiczna w zakresie udzielania porad
Zadanie nr 2 Poradnia Chorób Zakaźnych w zakresie udzielania porad

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2016

data: 27.05.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno-Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.”

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2016

data: 18.04.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.”

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2016

data: 24.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zadanie 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku
Zadanie 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Sanoku tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2016

data: 10.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w zakresie normalnej ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2016

data: 10.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania