Konkursy

Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2017

data: 17.03.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2017

data: 24.02.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urazowo–Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2017

data: 21.02.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2016

data: 22.11.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w miesiącu.
Zad. 3 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2016

data: 31.10.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2016

data: 16.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań.
Zadanie nr 1 Poradnia Kardiologiczna w zakresie udzielania porad
Zadanie nr 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2016

data: 14.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur
w miesiącu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw.”dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2016

data: 08.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. trzy dyżury w miesiącu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2016

data: 18.08.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. jeden dzień w tygodniu.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w tygodniu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2016

data: 29.07.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji – min. dwa dni w tygodniu.
Zad. 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w tygodniu.
Zad. 3 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2016

data: 15.07.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/9/2016 jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku.
Zad. 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SPZOZ w Sanoku tzw. ,,dyżur pod telefonem” .

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
specjalistów w dziedzinie pediatrii wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2016

data: 03.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zadanie nr 1 Poradnia Gastroenterologiczna w zakresie udzielania porad
Zadanie nr 2 Poradnia Chorób Zakaźnych w zakresie udzielania porad

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2016

data: 27.05.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno-Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.”

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2016

data: 18.04.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.”

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2016

data: 24.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zadanie 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku
Zadanie 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Sanoku tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2016

data: 10.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w zakresie normalnej ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2016

data: 10.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania