Statut i regulamin SPZOZ w Sanoku

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku