Statut i regulamin SPZOZ w Sanoku

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/57/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 27.06.2017

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku