Statut i regulamin SPZOZ w Sanoku

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/57/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 27.06.2017

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/18/2019 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku z dnia 05.03.2019

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku (TEKST PIERWOTNY)

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku (TEKST JEDNOLITY Z Dnia 05.03.2019)

ZMIANY REGULAMINU ORGANZACYJNEGO

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/01/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 03.01.2019 r.

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/188/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 30.11.2018 r.

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/44/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 1.03.2018 r.

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/55/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 25.05.2018

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/96/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku
z dnia 1.08.2018