Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracowników do brygady transportowej na stanowisko:

– sanitariusz noszowy

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie
– sumienność, dyspozycyjność
– cierpliwość, miłe podejście do innych
– zaangażowanie i chęć do pracy
– umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Podanie na wyżej wymienione stanowisko wraz z CV należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 11.05.2018 r. z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy specjalistów do pracy w:

– Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym
– Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
– Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Oddziale Otolaryngologii
– Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
– Oddziale Pulmonologicznym
– Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko:
KONSERWATOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO I SIECI MEDYCZNYCH, PAROWYCH I POWIETRZNYCH

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie techniczne
– umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office (Word, Excel)
– uprawnienia energetyczne SEP w zakresie:

Grupa I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające
i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Grupa II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW, Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kw, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

Uprawnienia energetyczne SEP są niezbędne przy wykonywaniu konserwacji, napraw i przeglądów okresowych urządzeń ciśnieniowych podlegających pod nadzór techniczny wykonywany przez UDT Rzeszów /posiadające książeczki paszportowe

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 28.02.2018 r.