Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni

  • Inspektora ds. aparatury medycznej
  • Elektryka / konserwatora aparatury medycznej