Zamówienia Publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017


Dostawa materiałów opatrunkowych – powtórka

znak: SPZOZ/PN/18/2017

data: 28.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2017

data: 20.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2017

data: 05.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Załącznik nr 2


Dostawę leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2017

data: 29.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2017

data: 20.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie


Dostawa mrożonek: warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/11/2017

data: 15.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2017

data: 09.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2017

data: 28.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym INFOMEDICA, AMMS, SPI, BI wraz z rozbudową modułów laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2017

data: 20.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2017

data: 17.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2017

data: 15.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowy oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2017

data: 09.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2017

data: 31.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2017

data: 27.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych różnych oraz pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2017

data: 13.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku- łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2017

data: 10.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawcow
Informacja z otwarcia ofert


Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego Budynku Głównego Szpitala w Sanoku o istniejący Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w zakresie bloku
operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego wraz z Przebudową i rozbudową pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

znak: SPZOZ/PN/01/2017

data: 04.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonywanie usług serwisowania tomografu komputerowego Somatom Perspective 16 z serwerem syngo.via

znak: SPZOZ/PN/41/2016

data: 19.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2016

data: 09.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2016

data: 08.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – antybiotyki dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2016

data: 29.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2016

data: 24.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/36/2016

data: 23.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie
Nowy załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/35/2016

data: 21.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2016

data: 14.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/33/2016

data: 07.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert Nowy załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty (dot. cz. 4,11)


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2016

data: 09.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/31/2016

data: 09.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2016

data: 27.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/29/2016

data: 27.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania / wyborze ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/28/2016

data: 22.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnienie postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/27/2016

data: 22.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Analityki i Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2016

data: 15.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców


Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2016

data: 14.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2016

data: 04.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku – ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie majątku.

znak: SPZOZ/PN/23/2016

data: 30.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup używanego ambulansu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2016

data: 29.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2016

data: 17.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa owoców i warzyw, mięsa, wędlin oraz nabiału dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/19/2016

data: 09.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Serwisowanie aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/PN/21/2016

data: 06.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup używanego ambulansu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2016

data: 30.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2016

data: 19.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/16/2016

data: 17.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 3
Unieważnienie wyboru oferty dot. zadania nr 18


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2016

data: 27.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/15/2016

data: 14.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę mrożonek: warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/10/2016

data: 31.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2016

data: 29.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych, cz. III – leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2016

data: 18.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-58
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadań nr 4,32,46
Unieważnienie wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 50


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/11/2016

data: 16.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert /odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa paliw różnych dla samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2016

data: 09.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2016

data: 26.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2016

data: 16.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2016

data: 09.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2016

data: 20.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-9
Zadania 10-13
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/03/2016

data: 15.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2016

data: 15.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-7
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Serwisowanie tomografu komputerowego Somatom Perspective 16 z serwerem syngo.via

znak: SPZOZ/PN/02/2016

data: 12.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2016

data: 04.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2015

data: 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / wykluczeniu wykonawcy / unieważnieniu postępowania
Unieważnienie wyboru oferty dot. zadania nr 26
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert dot. zadania nr 26


Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2015

data: 02.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2015

data: 01.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert