Zamówienia Publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO


Usługa prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

znak: SPZOZ/PN/37/2018

data: 11.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – angiografia

znak: SPZOZ/PN/26/2018

data: 10.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dostawa artykułów spożywczych – powtórka

znak: SPZOZ/PN/36/2018

data: 29.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników do analizatorów mini Vidas.

znak: SPZOZ/PN/29/2018

data: 27.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 4,5 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

znak: SPZOZ/PN/35/2018

data: 24.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych – powtórka.

znak: SPZOZ/PN/30/2018

data: 22.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Sprostowanie dot. pakiet nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnienie postępowania


Dostawa wyposażenia w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia

znak: SPZOZ/PN/34/2018

data: 20.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki


Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3,8 mln. zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/PN/23/2018

data: 10.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 5,5 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

znak: SPZOZ/PN/33/2018

data: 09.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/31/2018

data: 31.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Poprawiona informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

znak: SPZOZ/PN/32/2018

data: 26.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na zapytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/28/2018

data: 24.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/27/2018

data: 18.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych do terapii WZW.

znak: SPZOZ/PN/24/2018

data: 17.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup sprzętu endoskopowego.

znak: SPZOZ/PN/25/2018

data: 11.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych.

znak: SPZOZ/PN/19/2018

data: 05.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup sprzętu endoskopowego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2018

data: 22.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2018

data: 18.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2018

data: 11.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 1
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania pakiety 2,3,4,5,7,9,10,11,12
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania pakiety 1,6,8


Zakup wraz z dostawą urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowejdla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2018

data: 30.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup wraz z dostawą aparatu USG dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2018

data: 14.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii

znak: SPZOZ/PN/14/2018

data: 26.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2018

data: 17.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2018

data: 12.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2018

data: 03.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2018

data: 28.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2
Informacja z otwarcia ofert po złożeniu oferty dodatkowej w zakresie pakietu nr 66
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2018

data: 08.03.2018

Ogłoszenie zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2018

data: 06.03.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – po poprawie
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – Sprostowanie


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2018

data: 26.02.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa kaset, materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisowaniem i dzierżawa analizatora parametrów krytycznych, metabolitów, jonów i oksymetrii dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/09/2018

data: 20.02.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Roboty budowlane w przedmiocie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem dla pomieszczeń pralni i pomieszczenia biurowego

znak: SPZOZ/PN/05/2018

data: 15.02.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Schemat technologiczny podłączenia chłodnicy wodnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2018

data: 26.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa środków czyszcząco-dezynfekcyjnych oraz papieru toaletowego dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2018

data: 19.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytanie wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2018

data: 16.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500 oraz innych odczynników dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2018

data: 11.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/03/2018

data: 09.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonaców Zdjęcie do odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/51/2017

data: 22.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Poprawiony załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Sprostowanie


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/49/2017

data: 08.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup wraz z dostawą aparatu USG oraz głowic USG dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/47/2017

data: 05.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Roboty budowlane w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”

znak: SPZOZ/PN/50/2017

data: 04.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja Projektowa Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (materiały )
Informacja dodatkowa
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Unieważnienie wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/46/2017

data: 28.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku- powtórka

znak: SPZOZ/PN/41/2017

data: 22.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2017

data: 17.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup wraz z dostawą dwóch urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/45/2017

data: 08.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa serwisowania respiratorów Drager

znak: SPZOZ/PN/42/2017

data: 03.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup i dostawa 2 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2:2015-01 wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/44/2017

data: 31.10.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Załączniki (nowe)
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert ofert


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2017

data: 30.10.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 1,2,3
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne dla SPZOZ w
Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2017

data: 26.10.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2017

data: 20.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup wraz z dostawą łóżek i materacy przeciwodleżynowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/38/2017

data: 12.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik cenowy – poprawiony
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli

znak: SPZOZ/PN/36/2017

data: 09.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa akcesoriów do sprzątania oraz środków piorąco–dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2017

data: 05.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”

znak: SPZOZ/PN/35/2017

data: 01.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja Projektowa Pobierz
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Informacja o zmianie ogłoszenia 2
Zmiany terminu 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Uzupełnienie projektu
Uzupełnienie projektu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Sprostowanie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/31/2017

data: 08.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa drobiu i wyrobów drobiowych dla SPZOZ Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2017

data: 04.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych

znak: SPZOZ/PN/33/2017

data: 02.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/29/2017

data: 26.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert bez pakietu nr 18
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert – bez pakietu nr 18


Dostawa produktów leczniczych do terapii WZW typ C i B dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2017

data: 20.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/27/2017

data: 17.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/23/2017

data: 10.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pakiety
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup wraz z dostawą aparatu USG z 2 głowicami dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/28/2017

data: 04.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2017

data: 29.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert


Dostawa owoców i warzyw, mięsa, wędlin oraz nabiału dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2017

data: 26.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2017

data: 22.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/21/2017

data: 14.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – poprawiona
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/PN/22/2017

data: 07.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup aparatu USG z 2 głowicami dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2017

data: 24.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2017

data: 11.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/19/2017

data: 04.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych – powtórka

znak: SPZOZ/PN/18/2017

data: 28.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2017

data: 20.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2017

data: 05.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja dodatkowa
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Unieważnienie wyboru oferty – dot. pakietu nr 8
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu ofert – dot. pakietu nr 8


Dostawę leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2017

data: 29.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2017

data: 20.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 2


Dostawa mrożonek: warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/11/2017

data: 15.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2017

data: 09.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2017

data: 28.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym INFOMEDICA, AMMS, SPI, BI wraz z rozbudową modułów laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2017

data: 20.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2017

data: 17.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2017

data: 15.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowy oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2017

data: 09.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2017

data: 31.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2017

data: 27.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych różnych oraz pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2017

data: 13.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku- łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2017

data: 10.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawcow
Informacja z otwarcia ofert


Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego Budynku Głównego Szpitala w Sanoku o istniejący Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w zakresie bloku
operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego wraz z Przebudową i rozbudową pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

znak: SPZOZ/PN/01/2017

data: 04.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonywanie usług serwisowania tomografu komputerowego Somatom Perspective 16 z serwerem syngo.via

znak: SPZOZ/PN/41/2016

data: 19.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2016

data: 09.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2016

data: 08.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – antybiotyki dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2016

data: 29.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2016

data: 24.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/36/2016

data: 23.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie
Nowy załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/35/2016

data: 21.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2016

data: 14.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/33/2016

data: 07.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert Nowy załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty (dot. cz. 4,11)


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2016

data: 09.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/31/2016

data: 09.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2016

data: 27.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/29/2016

data: 27.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania / wyborze ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/28/2016

data: 22.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnienie postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/27/2016

data: 22.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Analityki i Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2016

data: 15.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców


Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2016

data: 14.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2016

data: 04.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku – ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie majątku.

znak: SPZOZ/PN/23/2016

data: 30.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup używanego ambulansu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2016

data: 29.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2016

data: 17.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa owoców i warzyw, mięsa, wędlin oraz nabiału dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/19/2016

data: 09.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Serwisowanie aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/PN/21/2016

data: 06.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup używanego ambulansu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2016

data: 30.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2016

data: 19.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/16/2016

data: 17.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 3
Unieważnienie wyboru oferty dot. zadania nr 18


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2016

data: 27.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/15/2016

data: 14.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę mrożonek: warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/10/2016

data: 31.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2016

data: 29.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych, cz. III – leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2016

data: 18.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-58
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadań nr 4,32,46
Unieważnienie wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 50


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/11/2016

data: 16.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert /odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa paliw różnych dla samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2016

data: 09.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2016

data: 26.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2016

data: 16.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2016

data: 09.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2016

data: 20.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-9
Zadania 10-13
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/03/2016

data: 15.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2016

data: 15.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-7
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Serwisowanie tomografu komputerowego Somatom Perspective 16 z serwerem syngo.via

znak: SPZOZ/PN/02/2016

data: 12.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2016

data: 04.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2015

data: 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / wykluczeniu wykonawcy / unieważnieniu postępowania
Unieważnienie wyboru oferty dot. zadania nr 26
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert dot. zadania nr 26


Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2015

data: 02.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2015

data: 01.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert