Poradnie

Pielęgniarka ds. Koordynacji i Nadzoru: mgr Urszula Kuzian


Alergologiczna
dr Włodzimierz Krygowski
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 388 (rejestracja/gabinet lekarski)


Chirurgii Naczyniowej
dr Artur Gładysz
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 (rejestracja ogólna)


Chirurgii Ogólnej
lek. Jacek Wrótniak
lek. Sławomir Boryczko
lek. Janusz Sobkiewicz
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)
Telefon: 013 46 56 389 (gabinet lekarski)


Chorób Zakaźnych
lek. Stanisława Warzycha
lek. Renata Kornasiewicz-Dubiel
lek. Elżbieta Jurasz

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 242 (rejestracja/gabinet lekarski)


Diabetologiczna
lek. Grzegorz Michniowski
lek. Anna Wietchy
lek. Anna Sobolak
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 385 (rejestracja/gabinet lekarski)


Dermatologiczna
lek. Małgorzata Matuszek
lek. Anna Zielnica-Bukład
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)
Telefon: 013 46 56 386 (gabinet lekarski)


Endokrynologiczna
lek. Paweł Domański
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)


Gastroenterologiczna
lek. Zbigniew Lejpras
lek. Sylwia Gładysz
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 (rejestracja ogólna)
Telefon: 013 46 56 164 (gabinet lekarski)


Ginekologiczno – Położnicza

dr Izabela Kaczmarska
dr Janusz Wrótniak
lek. Marek Bierczyński
Adres: Sanok, ul. Jana Pawła II 38
Telefon: 013 46 32 395 (rejestracja/gabinet lekarski)

lek. Czesława Lubas
lek. Marek Bierczyński
dr Janusz Wrótniak
lek. Wojciech Mogilany
lek. Agata Tarnowska
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 346 (rejestracja/gabinet lekarski)

lek. Grażyna Komnata-Gajda
lek. Marek Bierczyński
Adres: Zagórz, ul. Piłsudskiego 4
Telefon: 013 46 22 020 (rejestracja/gabinet lekarski)


Gruźlicy i Chorób Płuc
lek. Zbigniew Wroński
lek. Robert Moskal
Adres: Sanok, ul. Błonie 9
Telefon: 013 46 30 554 (rejestracja/gabinet lekarski)


Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci
lek. Małgorzata Grzyb
Adres: Sanok, ul. Błonie 9
Telefon: 013 46 30 554 (rejestracja/gabinet lekarski)


Hepatologiczna
lek. Zofia Ściborowicz
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 242 (rejestracja/gabinet lekarski)


Kardiologiczna
lek. Małgorzata Trawińska
lek. Wojciech Biernikiewicz
lek. Aneta Dopart
lek. Adam Chybiło
lek. Kamila Latoś-Harajda
lek. Aneta Flis
lek. Kamila Wrótniak
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 (rejestracja ogólna)
Telefon: 013 46 56 159 (gainet lekarski)
Telefon: 013 46 56 159 (pracownia EKG)


Leczenia Uzależnień
lek. Andrzej Kuzin
mgr Amanda Czapla
mgr Kinga Dudzik
mgr Nina Bober
mgr Iwona Izdebska
mgr Marcin Patronik
mgr Agnieszka Torba
mgr Halina Werner
mgr Ewa Mendyka
mgr Iwona Kowalczuk
mgr Joanna Stach
mgr Bruno Baran
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 394


Leczenia Uzależnień od Substancji Innych niż Alkohol
lek. Andrzej Kuzin
mgr Nina Bober
mgr Agnieszka Torba
mgr Joanna Stach
mgr Bruno Baran

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 394


Neurologiczna
lek. Adam Siembab
lek. Małgorzata Kandefer
lek. Karolina Bochniarz
lek. Małgorzata Wroceńska-Sarakun
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)


Okulistyczna
lek. Barbara Zmarz
lek. Kazimiera Dołoszycka
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)
Telefon: 013 46 56 395 (gabinet lekarski)

lek. Halina Żmuda
Adres: Sanok, ul. Przemyska 24
Telefon: 013 46 54 177 (rejestracja/gabinet lekarski)


Otolaryngologiczna
dr Marek Drozd
dr Włodzimierz Krygowski
lek. Justyna Sieradzka-Woźniczak
lek. Igor Wójciak
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)


Rehabilitacyjna
dr Jarosław Sawka
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)


Reumatologiczna
lek. Agnieszka Biskup
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396 (rejestracja ogólna)


Urazowo-Ortopedyczna
lek. Zbigniew Tuchowski
lek. Jarosław Błachno
lek. Marek Wojnarowski
lek. Zdzisław Pietruszka
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 157 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 257 (gabinet lekarski)


Urologiczna
lek. Jacek Kielar
lek. Krzysztof Reiss
lek. Bartłomiej Kielar
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 (rejestracja ogólna)
Telefon: 013 46 56 171 (gabinet lekarski)


Zdrowia Psychicznego
lek. Andrzej Kuzin
mgr Ireneusz Marciniec
mgr Katarzyna Langenfeld
mgr Katarzyna Nycz
mgr Marcin Patronik

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 390


Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
lek. Agnieszka Potoczna
lek. Iwona Gawron-Haduch
mgr Katarzyna Langenfeld
mgr Katarzyna Nycz
licencjat pielęgniarstwa Agnieszka Suwała
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 387
Rejestracja w godzinach 13.00-20.00 (czwartek, piątek)