Poradnie

Kierownik ds. Lecznictwa Otwartego: lek. Justyna Sieradzka-Woźniczak – specjalista otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej
Pielęgniarka ds. Koordynacji i Nadzoru: mgr Urszula Kuzian


Alergologiczna
dr Włodzimierz Krygowski
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 388


Chirurgii Naczyniowej
dr Artur Gładysz
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 lub 013 46 56 162 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 175 (gabinet lekarski)


Chirurgii Ogólnej
lek. Zygmunt Żyłka
lek. Janusz Sobkiewicz
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 391


Chorób Zakaźnych
lek. Stanisława Warzycha
lek. Renata Kornasiewicz-Dubiel
lek. Elżbieta Jurasz

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 242


Diabetologiczna
lek. Grzegorz Michniowski
lek. Anna Wietchy
lek. Anna Sobolak
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 385


Dermatologiczna
lek. Małgorzata Matuszek
lek. Anna Zielnica-Bukład
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 392


Endokrynologiczna
lek. Paweł Domański
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396


Gastroenterologiczna
lek. Zbigniew Lejpras
lek. Sylwia Gładysz
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 161 (gabinet pielęgniarki)
Telefon: 013 46 56 164 (gabinet lekarski)


Ginekologiczno – Położnicza
dr Izabela Kaczmarska
Adres: Sanok, ul. Jana Pawła II 38
Telefon: 013 46 32 395

lek. Czesława Lubas
lek. Marek Bierczyński
lek. Anna Pająk
lek. Wojciech Mogilany
lek. Agata Tarnowska
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 346

lek. Grażyna Komnata-Gajda
lek. Marek Bierczyński
Adres: Zagórz, ul. Piłsudskiego 4
Telefon: 013 46 22 020

lek. Marek Bierczyński
Adres: Jurowce 102
Telefon: 013 46 26 026

lek. Marek Bierczyński
Adres: Bukowsko 291
Telefon: 013 46 74 280


Gruźlicy i Chorób Płuc
lek. Zbigniew Wroński
lek. Bogusław Fara
lek. Robert Moskal
Adres: Sanok, ul. Błonie 9
Telefon: 013 46 30 554


Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci
lek. Małgorzata Grzyb
Adres: Sanok, ul. Błonie 9
Telefon: 013 46 30 554


Hepatologiczna
lek. Zofia Ściborowicz
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 242


Kardiologiczna
lek. Małgorzata Trawińska
lek. Wojciech Biernikiewicz
lek. Aneta Dopart
lek. Adam Chybiło
lek. Kamila Latoś-Harajda
lek. Aneta Flis
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 lub 013 46 56 162 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 159 lub 013 46 56 259 (gabinet lekarski)


Leczenia Uzależnień
lek. Andrzej Kuzin
lek. Agnieszka Warchoł
mgr Nina Bober
mgr Iwona Izdebska
mgr Marcin Patronik
mgr Agnieszka Torba
mgr Halina Werner
mgr Ewa Mendyka
mgr Iwona Kowalczuk
mgr Joanna Stach
mgr Bruno Baran
Agata Buczek
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 394


Leczenia Uzależnień od Substancji Innych niż Alkohol
lek. Andrzej Kuzin
mgr Nina Bober
mgr Agnieszka Torba
mgr Joanna Stach
mgr Bruno Baran

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 394


Neurologiczna
lek. Adam Siembab
lek. Małgorzata Kandefer
lek. Karolina Bochniarz
lek. Małgorzata Wroceńska-Sarakun
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396


Okulistyczna
lek. Barbara Zmarz
lek. Kazimiera Dołoszycka
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396

lek. Halina Żmuda
Adres: Sanok, ul. Przemyska 24
Telefon: 013 46 54 177


Otolaryngologiczna
dr Marek Drozd
dr Włodzimierz Krygowski
lek. Justyna Sieradzka-Woźniczak
lek. Igor Wójciak
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396


Rehabilitacyjna
dr Jarosław Sawka
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 393


Reumatologiczna
lek. Krystyna Słabik
lek. Agnieszka Biskup
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 396


Urazowo-Ortopedyczna
lek. Robert Kobiela
lek. Zbigniew Tuchowski
lek. Jarosław Błachno
lek. Wiesław Malik
lek. Marek Wojnarowski
lek. Zdzisław Pietruszka
lek. Sylwia Grzegocka-Bem
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 157 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 257 (gabinet lekarski)


Urologiczna
lek. Jacek Kielar
lek. Krzysztof Reiss
lek. Bartłomiej Kielar
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 160 lub 013 46 56 162 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 171 (gabinet lekarski)


Zdrowia Psychicznego
lek. Andrzej Kuzin
lek. Ewa Gęca
lek. Agnieszka Warchoł
mgr Ireneusz Marciniec
mgr Katarzyna Nycz
mgr Klaudyna Pietryka
mgr Marcin Patronik

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 390