Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Ordynator, Pokój Lekarski – 13 46 56 150
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 250

Adres e-mail: oit@zozsanok.pl

Koordynator oddziału: lek. Wiesław Zbigniew Gucwa – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zastępca koordynatora: lek. Mariusz Kmiotek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Bindas – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starszy asystent: lek. Łukasz Suwała – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Starszy asystent: lek. Wojciech Pałys – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Asystent: lek. Anna Janik – anestezjolog
Asystent: lek. Paweł Boczar – anestezjolog
Młodszy asystent: lek. Andrzej Czujko – w trakcie specjalizacji
Młodszy asystent: lek. Małgorzata Duślak – w trakcie specjalizacji

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU W ZAKRESIE INTENSYWNEJ TERAPII

Wyposażenie Oddziału w nowoczesną aparaturę medyczną pozwala na leczenie chorych będących w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Wszystkie stanowiska wyposażone są w nowoczesne respiratory, które umożliwiają leczenie niewydolności oddechowej oraz urządzenia monitorujące pracę układu krążenia.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w stanach ciężkich niewydolności narządowych, szczególnie przebiegających z niewydolnością oddechową, krążeniową i uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Do chorób będących przyczyną powyższych zaburzeń należą:
– zaostrzenia przewlekłych chorób prowadzących do niewydolności oddechowej i krążeniowej
– ciężkie infekcje prowadzące do sepsy i wstrząsu septycznego
– ciężkie urazy wielonarządowe (zwłaszcza urazy klatki piersiowej i głowy)
– stany po nagłym zatrzymaniu krążenia i resuscytacji
– następstwa zatruć
– następstwa nadużywania alkoholu
– następstwa krwotoków
– udary mózgu
– stany po rozległych zabiegach operacyjnych lub po operacjach pacjentów ze znacznymi obciążeniami zdrowotnymi.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII

1. Konsultowanie chorych do planowych i nagłych operacji,
2. Przeprowadzenie znieczuleń ogólnych i przewodowych (blokady centralne i obwodowe) do zabiegów z zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, urologii, ginekologii i położnictwa, laryngologii , ortopedii i traumatologii, kardiologii, gastroenterologii
3. Konsultacja i pomoc w leczeniu p/bólowym pacjentów w oddziałach szpitalnych
4. Zakładanie centralnych dostępów naczyniowych w tym dializacyjnych dla pacjentów szpitala
5. Konsultacja anestezjologiczna w oddziałach szpitalnych
6. Współudział w  reanimacji na terenie całego szpitala

INFORMACJE DLA PACJENTA / RODZINY

1. Pacjenta leczonego w OIT mogą odwiedzać tylko członkowie najbliższej rodziny (opiekunowie prawni)
2. Jednorazowo u pacjenta może przebywać 1 osoba (2 za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego)
3. Możliwość odwiedzin ustalona jest w godz. 10.00 – 14.00 i 16.30 – 20.00
4. Odwiedziny każdorazowo mogą być przerywane na czas niezbędny do wykonania koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabiegów związanych z procesem leczenia (dotyczących nie tylko odwiedzanego pacjenta), jak również podczas czynności porządkowych.
5. W oddziale obowiązuje zakaz odwiedzin dla dzieci poniżej 15 r.ż
6. Informacji o stanie zdrowia pacjenta w OIT udziela ordynator oddziału w godz. 10.00 – 15.00, w stanach nagłych poza godz. w/w lekarz dyżurny.
7. Informacji w zakresie pielęgnacji pacjenta udziela pielęgniarka oddziałowa w godz. 10.00 – 14.00, poza wymienionymi godz. pielęgniarka odpowiedzialna za pacjenta.
8. O potrzebach pacjenta rodzina jest informowana na bieżąco.
Ważna informacja dla rodzin pacjentów:
Bardzo prosimy o dostarczenie:
– niezbędnej dokumentacji z dotychczasowego leczenia
– Grupy krwi – „Krew Karta” (jeżeli pacjent posiada)
– przyborów toaletowych: mydło, gąbka – 2 szt., żel, maszynka do golenia (mężczyźni) dezodorant, suchy szampon / szampon, inne środki higieniczne wg uznania
– pacjent nie potrzebuje ręczników i piżamy

W związku z obowiązującą w SPZOZ w Sanoku procedurą Depozytu Szpitalnego, wszelkie rzeczy wartościowe tj. BIŻUTERIA, KLUCZE DO DOMU/MIESZKANIA, PIENIĄDZE, TEL. KOMÓRKOWY itp., które pacjent posiada przy sobie w momencie przyjęcia, a nie jest w stanie świadomie nimi dysponować /pacjent nieprzytomny/zostają umieszczone w szpitalnym depozycie i zwrócone w momencie kiedy pacjent świadomie podejmie decyzję o oddaniu zdeponowanych rzeczy.  Bardzo prosimy zatem aby w momencie przyjęcia do szpitala najbliższa rodzina zabrała do domu w/w rzeczy wartościowe w szczególności łańcuszki, pierścionki, obrączkę , tel. komórkowy, klucze do mieszkania , domu i inne pozostające przy pacjencie rzeczy wartościowe, a zbędne podczas pobytu pacjenta w szpitalu.
Za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu, szpital nie odpowiada.