Zarząd

Dyrektor – mgr Grzegorz Panek
nr tel.: 013 46 56 100

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Jadwiga Wrótniak
nr tel.: 013 46 56 100

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – mgr Andrzej Wojdyła
nr tel.: 013 46 56 100

Główny Księgowy – mgr Helena Łuszcz
nr tel.: 013 46 56 182

Naczelna Pielęgniarka – mgr Katarzyna Kruczek
nr tel.: 013 46 56 176