Wolne miejsca specjalizacyjne

SPZOZ w Sanoku posiada 3 wolne miejsca specjalizacyjne w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym SPZOZ w Sanoku