Dar Fundacji TVN „Nie jesteś sam” dla Oddziału Dziecięcego

Dnia 15 czerwca 2010 r. Oddział Dziecięcy Szpitala Specjalistycznego w Sanoku otrzymał nowy sprzęt medyczny – kardiomonitor i pulsoksymetr. Urządzenia te służą do monitorowania podstawowych funkcji życiowych u dzieci: tętna, toru oddechowego, wysycenia krwi tlenem, ciśnienia tętniczego krwi i temperatury ciała. Są używane u najciężej chorych dzieci z dusznością, zaburzeniami rytmu serca, po zatruciach, we wstrząsie, z sepsą, po napadach drgawek, z zaburzeniami świadomości oraz podczas wykonywania badań diagnostycznych wymagających znieczulenia (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Dzięki zaawansowaniu technicznemu i niezawodności zapewniają niezbędne bezpieczeństwo zdrowotne dzieciom, których życie jest zagrożone.

W imieniu najmłodszych pacjentów sanockiego szpitala bardzo serdecznie dziękujemy Fundacji TVN „Nie jesteś sam” i Pani Prezes Bożenie Walter za szlachetną i hojną pomoc.