Nowy kardiotokograf (KTG) w Oddziale Położniczym

W kwietniu 2010 r. Szpital Specjalistyczny w Sanoku otrzymał darowiznę rzeczową w postaci aparatu KTG (kardiotokografu) od „Fundacji Solidarności Belgijsko-Polskiej” pani Marii Teresy Wolfs z Brukseli. Kardiotokograf produkcji firmy Bionet został przekazany dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Jest to nowoczesny i wszechstronny model „FC 700”. Urządzenie pozwala na monitorowanie dobrostanu płodu i ciężarnej kobiety, szczególnie podczas porodu (rejestruje czynność skurczową macicy, akcję serca płodu, ruchy płodu). Aparat umożliwia wczesne wykrywanie pogorszenia stanu rodzącego się dziecka (np. wskutek niedotlenienia wewnątrzmacicznego), dzięki czemu możliwe jest uniknięcie – poprzez wdrożenie odpowiednich procedur położniczych i neonatologicznych – niedokrwieniu mózgu u noworodka.