Komunikat

SP ZOZ w Sanoku funkcjonuje jako szpital monoprofilowy, wszystkie łóżka na oddziałach szpitalnych przeznaczone zostały do leczenia pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – na podstawie ostatniej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.03.2021 r. znak: S-II.967.1.45.2021.ŁP, SP ZOZ w Sanoku został zobowiązany do zabezpieczenia 217 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 20 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Na dzień 19.03.2021 na godzinę 8.00
W szpitalu leczonych jest 220 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 186 jest poddanych tlenoterapii oraz 27 korzysta z respiratorów.