Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, iż 14 sierpień 2020 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę (15.08.2020 r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/95/2019.
Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy