Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. za udzielenie wsparcia finansowego (kwotą 10.000 zł) w przedmiocie zakupu sprzętu medycznego w celu ograniczenia szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi i ich następstwami.
Dzięki otrzymanemu wsparciu SPZOZ w Sanoku zakupił videolaryngoskop oraz wózek anestezjologiczny, które trafią na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Blok Operacyjny.
Posiadanie takiego nowoczesnego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego leczenia pacjentów oraz udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Wdzięczni Pacjenci i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku