Podziękowania dla ORLEN OIL SP. z o.o.

orlen-zoz
Składam serdeczne podziękowania dla ORLEN OIL SP. z o.o. za wsparcie finansowe udzielone dla SPZOZ w Sanoku
w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki przekazanej darowiźnie pieniężnej w kwocie 15.000 zł sanocki szpital zostanie doposażony w niezbędne środki
ochrony indywidualnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki
z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo. Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej, które SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności
Orlen OIL SP. z o.o.

Wdzięczni Pacjenci, Personel i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

logo-oitdyr