Podziękowania

Podziękowania

pgnigzoz

Składam serdeczne podziękowania Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za wsparcie finansowe i rzeczowe
dla SPZOZ w Sanoku udzielone w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki otrzymanemu wsparciu i przekazaniu darowizny pieniężnej na łączną kwotę 300.000 zł SPZOZ w Sanoku zostanie doposażony w respiratory, ambulans i inne potrzebne urządzenia medyczne.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki
z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo . Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza


Szanowny Pan
dr Piotr Uruski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w przedmiocie pozyskania wsparcia finansowego i rzeczowego
dla SPZOZ w Sanoku z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza udzielonego w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19.

Dzięki otrzymanemu wsparciu rzeczowemu i przekazaniu darowizny pieniężnej na łączna kwotę 300.000,0 zł,
SPZOZ w Sanoku zostanie doposażony w respiratory, ambulans i inne potrzebne urządzenia medyczne.

Oddziały naszego specjalistycznego szpitala i pracujący w nich personel medyczny stoją na pierwszej linii frontu walki
z pandemią koronawirusa, który zaatakował nasze społeczeństwo . Do wygrania tej wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który SPZOZ w Sanoku będzie posiadał dzięki przychylności Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,

Wdzięczni Pacjenci, Personel i Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

dyr