Pacjenci sanockiego szpitala korzystają na inwestycjach

Końcem miesiąca września 2019 r. minęło 6 miesięcy od oddania do użytkowania nowego bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji oraz 12 miesięcy od uruchomienia nowego wyposażenia pracowni endoskopowej.
W tym okresie dzięki zrealizowaniu inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 z UE przeprowadzono 1660 operacji. Natomiast dzięki środkom skierowanym do szpitala z budżetu Państwa (800 tys. zł) za pośrednictwem Posła Piotra Uruskiego na zakup aparatury endoskopowej (gastroskopy i kolonoskopy z wyposażeniem pracowni) wykonano w okresie ostatniego roku 2911 badań.
Obecnie staramy się za pośrednictwem Posła Ziemi Sanockiej Pana Piotra Uruskiego o środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3 respiratorów, 3 kardiomonitorów i urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej za łączna kwotę 200 tys. zł.

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku