Aktualności

Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona chorobom naczyń

mini

Dnia 14.10.2011 r. w Woli Sękowej odbędzie się VII Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona chorobom naczyń. Organizatorem spotkania jest Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii w Sanoku (Ordynator oddziału: dr n. med. Wojciech Skibiński). Patronat nad konferencją objął Podkarpacki Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich. Program sesji naukowej: 16.00-17.30 – Prof. dr hab. med. Tomasz Zubilewicz, Prof. dr hab. med. Tomasz Urbanek – „Leczenie wewnątrznaczyniowe tętnic szyjnych (za i przeciw)”. 17.30-19.00 –…
Czytaj dalej

„Dzień Ratownictwa Medycznego” w Sanoku

mini

Dnia 07.10.2011 r. w „Sali Herbowej” Urzędu Miasta Sanoka odbyło się spotkanie z okazji obchodów „Dnia Ratownictwa Medycznego”. W uroczystości wzięli udział: Wicestarosta Sanocki Wacław Krawczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Robert Pieszczoch, Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk, Prorektor PWSZ dr n. med. Elżbieta Cipora, mgr Jadwiga Warchoł, Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, Kierownik Pogotowia Ratunkowego dr Joanna Bierawska, ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki. Przedstawiciele władz samorządowych podziękowali pracownikom sanockiego Ratownictwa Medycznego…
Czytaj dalej

Remont Oddziału Położniczego

mini

We wrześniu 2011 r. rozpoczęły się prace remontowe w Oddziale Położniczym. Dotychczas wymienionych zostało 11 okien oraz częściowo zmodernizowano instalację elektryczną i sieć gazów medycznych. Obecnie trwa generalny remont dwóch sal dla kobiet w ciąży i remont węzła sanitarnego dla personelu (wymiana drzwi, ułożenie nowej wykładziny podłogowej, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wymiana rolet okiennych, montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego). Prace są możliwe dzięki pomocy „Sanockiej Fundacja Ochrony Zdrowia”…
Czytaj dalej

Nowy sprzęt medyczny w Oddziale Ortopedii

mini

Dnia 21.09.2011 r. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej otrzymał nową wiertarkę operacyjną firmy „Stryker”. Urządzenie umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych zabiegów ortopedycznych – leczenie złamań kości (m.in. operacje „gwoździowania śródszpikowego”) oraz wszczepianie endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. Koszt urządzenia: 37 500 zł. Zakup sfinansowała Rada Miasta Sanoka. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi i wszystkim Radnym Miasta Sanoka za życzliwą pomoc.

Nowe miejsca parkingowe przy szpitalu

mini

W lipcu i sierpniu 2011 r. przeprowadzone zostały prace w pobliżu Pawilonu Pulmonologiczno-Zakaźnego i nowego Oddziału Kardiologii. W ramach robót uporządkowano i utwardzono plac przy magazynie odpadów medycznych, budynku agregatu prądotwórczego i przy nowym oddziale kardiologii. Dzięki temu powstały dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów (parking na 16 stanowisk), a ponadto udało się w pełni skomunikować Pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny. Było to niezbędne ze względów transportowych (dojazd dla karetek, transport posiłków, zaopatrzenie w…
Czytaj dalej

Dary Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” dla Pogotowia Ratunkowego w Sanoku

Dnia 24.08.2011 r. „Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” z Poznania przekazało następujące dary rzeczowe dla sanockiego Pogotowia Ratunkowego: – deskę ortopedyczną „Iron Duck Ultra Vue 18” z osprzętem – stabilizator głowy „Twin Tower” – kołnierze ortopedyczne firmy „Ambu Perfit Ace” (10 szt.) Sprzęt ten będzie służył osobom dotkniętym ciężkimi urazami kostno-stawowymi (złamania kręgosłupa, urazy czaszkowo-mózgowe, uszkodzenia kończyn, urazy wielonarządowe). Pomoże on zespołom wyjazdowym Ratownictwa Medycznego w skutecznym udzielaniu…
Czytaj dalej

Bezpłatna profilaktyczna akcja zdrowotna wśród kobiet w ciąży – podsumowanie

mini

Od 16.08 do 19.08.2011 r. SPZOZ w Sanoku – we współpracy z Kliniką Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – przeprowadził bezpłatną profilaktyczną akcję zdrowotną. Celem programu było wczesne wykrywanie schorzeń endokrynologicznych u kobiet ciężarnych (niedobór jodu, choroby tarczycy, cukrzyca). U wszystkich osób uczestniczących w akcji wykonano specjalistyczne badania diagnostyczne: – USG tarczycy – Badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi (TSH, FT3, FT4, anty-TPO) – Test doustnego obciążenia glukozą – Badanie…
Czytaj dalej

Konferencja „Przyszłość szpitali w powiatach: sanockim, leskim i bieszczadzkim”

mini

Dnia 05.08.2011 r. w Ustrzykach Dolnych odbyła się konferencja na temat przyszłości lecznictwa szpitalnego w regionie bieszczadzkim. Wzięli w niej udział: Wiceminister Zdrowia Andrzej Włodarczyk, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Miklicz, Dyrektor POW NFZ Grażyna Hejda, Starosta Sanocki Sebastian Niżnik, Starosta Leski Marek Pańko, Starosta Bieszczadzki Krzysztof Gąsior, radni powiatowi, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy i personel szpitali. W trakcie konferencji przedstawiono potencjał placówek medycznych i ich…
Czytaj dalej

Dalsze remonty w szpitalu

mini

W czerwcu-sierpniu 2011 r. przeprowadzone zostały prace remontowe w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii. Celem remontów było stworzenie czterech dodatkowych łazienek dla pacjentów. W ramach prac remontowych wykonano: nowe ściany wewnętrzne (2x), skuto stare płytki ścienne i podłogowe, zdemontowano starą sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wykonano wylewki; uzupełniono ubytki tynku, wymieniono dwa piony kanalizacyjne (3 kondygnacje), wykonano nowe podejścia wodne, zamontowano nowe kabiny prysznicowe,…
Czytaj dalej

Alokacja i otwarcie Oddziału Kardiologii w nowej lokalizacji

mini

Dnia 02.08.2011 r. Oddział Kardiologii został przeniesiony z budynku przy ul. Konarskiego 8 do głównego kompleksu szpitalnego przy ul. 800-lecia 26. Alokacja była możliwa dzięki realizacji projektu „Modernizacja SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej. Oficjalnego otwarcia Oddziału Kardiologii dokonała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata…
Czytaj dalej

Dar Kongresu Polonii Amerykańskiej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku

mini

Dnia 03.08.2011 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sanoku wzbogacił się o nowy respirator transportowy (model „Osiris 2” francuskiej firmy „Air Liquide”). Respirator jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie oddechu zastępczego u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową (osoby nieprzytomne, zatrute, po reanimacji, z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi, w stanie astmatycznym). Mobilny respirator pozwala na wykonywanie badań diagnostycznych u takich pacjentów (np. tomografii komputerowej), a także zapewnia możliwość ich bezpiecznego transportu i przekazywania do innych…
Czytaj dalej

Bezpłatna profilaktyczna akcja badań kobiet w ciąży

mini

W dniach 16-19.08.2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku we współpracy z Kliniką Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Kierownik: prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk) przeprowadzi bezpłatną profilaktyczną akcję zdrowotną wśród kobiet w ciąży. Region nasz jest terenem endemicznym w zakresie schorzeń tarczycy, a powodem tego jest lokalny niedobór jodu. W ramach akcji profilaktycznej u kobiet w ciąży wykonane będą następujące badania (nieodpłatnie): – USG tarczycy, – TSH, FT3, FT4, anty-TPO…
Czytaj dalej

Darowizna dr Adama Pałackiego dla Oddziału Kardiologii

mini

Dnia 06.07.2011 r. Oddział Kardiologii otrzymał szczególną darowiznę w postaci 26 obrazów. Darczyńcą jest dr Adam Pałacki (Fundacja Malarstwa Polskiego, Niepubliczne Liceum Plastyczne Talens z Leska). Pozyskane prace malarskie posłużą do ozdobienia oddziału kardiologii w nowej lokalizacji. Upiększając oddziały szpitalne pracami plastycznymi kierujemy się przeświadczeniem o wyjątkowości sztuki i jej pozytywnym wpływie na naszych pacjentów. W przypadku problemów zdrowotnych, w cierpieniu i lęku, każdego człowieka chorego – oprócz profesjonalnej opieki…
Czytaj dalej

Otwarcie Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień

Od 1.07.2011 r. SPZOZ w Sanoku uruchamia nowy rodzaj działalności medycznej: Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień. Dzięki wytrwałej kilkumiesięcznej pracy udało nam się utworzyć, zarejestrować i zakontraktować w NFZ nową placówkę (ODLU). Oddział mieści się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10. Zajęcia z pacjentami mają formę psychoterapii indywidualnej i zajęć grupowych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz wszystkich najnowszych technik terapeutycznych (cykl leczenia trwa 8 tygodni, codziennie po 5 godzin). Ich…
Czytaj dalej

Darowizna Fundacji „POLSAT DZIECIOM” dla Oddział Noworodkowego

mini

W czerwcu 2011 r. Oddział Noworodkowy otrzymał nowy sprzęt medyczny: 1. dwie pompy infuzyjne (model „Medima S1”) 2. dwa kardiomonitory (model Emtel „FX 2000P”) Pompy infuzyjne są urządzeniami medycznymi służącymi do ciągłego dożylnego podawania leków. Dzięki nim substancje lecznicze mogą być precyzyjnie dawkowane – zależnie od masy ciała, rodzaju schorzenia i stanu klinicznego noworodka. W Oddziale Neonatologii pompy infuzyjne pozwalają na bezpieczne leczenie antybiotykami, podawanie glukozy, aminokwasów, lipidów i sedację….
Czytaj dalej

Nowe remonty w szpitalu

mini

Od marca do czerwca 2011 r. w szpitalu przeprowadzone zostały następujące prace remontowe: – Ocieplono elewację i wymieniono trzynaście okien w patio szpitala od strony zachodniej, – Wykonano nowe schody wejściowe (2x), podjazd dla osób niepełnosprawnych (1x) oraz stanowisko do rozładunku samochodów dostawczych przy aptece szpitalnej (1x), – Wyremontowano klatkę schodową przy poradniach specjalistycznych, – Zainstalowano klimatyzator na korytarzu przy poradniach specjalistycznych, – Zamontowano nowe tablice informacyjne dla pacjentów (3x),…
Czytaj dalej

Nowe stanowiska do pielęgnacji noworodków w Oddziale Neonatologii

mini

Dnia 2.06.2011 r. w Oddziale Neonatologii zainstalowane zostały dwa nowoczesne stanowiska do pielęgnacji noworodków firmy „Techmed”. Są to moduły meblowe połączone z urządzeniami medycznymi (tzw. nagrzewaczami noworodków). Mają ergonomiczną konstrukcję i wysokie walory użytkowe. Specjalne materiały użyte do ich wykonania zapobiegają rozprzestrzenianiu mikroorganizmów chorobotwórczych, co służy zachowaniu aseptyki szpitalnej. Nowe stanowiska do pielęgnacji umożliwiają bezpieczne skuteczne podejmowanie wszystkich czynności leczniczych (szczepienia ochronne, badanie neonatologiczne, pobieranie krwi do badań) i zabiegów…
Czytaj dalej