Pracownia Echokardiografii

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26

Pracownia podlega pod Oddział Kardiologiczny

Do zadań pracowni należy w szczególności:
1. Planowanie badań, ustalanie kolejności na podstawie przyjmowanych skierowań / zleceń na badania
2. Wykonywanie badań pacjentom hospitalizowanym w szpitalu
3. Wykonywanie badań dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni
4. Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą