Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarny)

Lokalizacja
ul. Konarskiego 8
38-500 Sanok

Telefony
Pokój Terapeutów – 13 46 56 375
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 374
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 350
Tel. do pacjentów- 13 46 56 219

Kierownik: mgr Nina Bober – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Starszy asystent: lek. Andrzej Kuzin – specjalista psychiatrii
Starszy asystent: lek. Mateusz Jaracz – specjalista psychiatrii
Starszy asystent: lek. Karol Per – specjalista psychiatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Bartkowska – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

mgr Iwona Kowalczuk – specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Grażyna Kucharczyk-Kłosowicz – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Bruno Baran – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Halina Werner – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Grażyna Kucharczyk-Kłosowicz – specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Grzegorz Kawecki – specjalista terapii uzależnień
mgr Agata Kopczak – specjalista terapii uzależnień
mgr Katarzyna Kwiatanowska – intruktor terapii uzależnień
mgr Monika Kalinowicz – intruktor terapii uzależnień

Oddział w swoich strukturach posiada 20 łóżek.

Przyjęcia do oddziału:
Przyjęcia do Oddziału odbywają się:
w czwartki od godz.7.30-15.00 oraz
• w piątki od godz.8.30-11.00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozpoczęcia terapii telefonicznie lub osobiście.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU
Leczenie w Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu (Stacjonarny ) trwa 6 tygodni.
W sytuacjach uzasadnionych terapeutycznie, możliwe jest przedłużenie leczenia.
Cele terapii:
Celem terapii jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjentów i osiągana jest przez:
• pomoc w osiągnięciu i utrzymaniu abstynencji od alkoholu, ograniczenie ryzyka związanego z używaniem.
• trening umiejętności służących radzeniu sobie w sytuacjach życiowych
• rozwiązanie problemów psychologicznych
• pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie i środowisku
Założenia teoretyczne:
Leczenie oparte jest na korektywnej więzi z grupą terapeutyczną oraz poznawaniu siebie, uczeniu się nowych zachowań w oparciu o doświadczenie. Abstynencja jest ważną częścią zmiany, trudności w jej osiągnięciu i utrzymaniu stanowią temat pracy terapeutycznej. Główny ciężar terapii spoczywa na grupie, psychoterapia indywidualna służy planowaniu leczenia oraz przepracowaniu niektórych indywidualnych problemów pacjenta.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
• pacjenci zgłaszają się na oddział ze skierowaniem od lekarza specjalisty lub lekarza POZ
• wymagana jest co najmniej dwutygodniowa abstynencja
• pacjenci którzy oprócz alkoholizmu posiadają inne współistniejące choroby powinni mieć przy sobie aktualne wyniki badań oraz zapas leków specjalistycznych, które zażywają
• do szpitala należy zabrać rzeczy osobiste i przybory toaletowe
• odwiedziny w oddziale odbywają się w każdą niedzielę w godzinach od 9.00 do 17.00