Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok
Pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny, parter

Telefony
Kierownik oddziału – 13 46 56 145
Gabinet lekarski – 13 46 56 245
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 146
Sekretariat – 13 46 56 147
Oddział pacjenci – 13 46 56 246

Adres e-mail: zakazny@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Renata Kornasiewicz-Dubiel – specjalista chorób zakaźnych i wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Kot – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i internistycznego

Starszy Asystent: Elżbieta Jurasz – specjalista chorób zakaźnych
Asystent: lek. Ewa Jarczyk – Czarniecka – specjalista chorób zakaźnych
Lek. Nataliia Bernyk

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny od ok. 50 lat pełni rolę oddziału zakaźnego dla Sanoka i okolicznych powiatów.
W swoich strukturach posiada 19 łóżek w tym 2 łóżka intensywnej opieki.
Oddział posiada 2 miejsca specjalizacyjne (akredytowane).

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i terapia chorób wątroby, głównie wirusowych zapaleń typu B i C, w ramach realizacji programów terapeutycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowością jest wdrażana terapia bezinterferonowa do leczenia przewlekłego WZW typu C.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiego spectrum chorób zakaźnych o etiologii wirusowej, grzybiczej i pasożytniczej ze szczególnym uwzględnieniem:
– schorzenia infekcyjne przewodu pokarmowego – biegunki
– choroby odkleszczowe – borelioza
– neuroinfekcje – zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych
– choroby pasożytnicze i odzwierzęce – toksokaroza, toksoplazmoza
– choroby przebiegające z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych ( róża, półpasiec)
Badania diagnostyce wykonywane są na bazie własnej Pracowni Mikrobiologii oraz w ramach współpracy z ośrodkami w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie.
Ciągłość opieki poszpitalnej zapewniamy trybie ambulatoryjnym w ramach Poradni Chorób Zakaźnych oraz Poradni Hepatologicznej.

Ponadto w ramach Poradni Chorób Zakaźnych świadczone są usługi medyczne w zakresie:
– ekspozycji zawodowej i pozazawodowej zakażeń krwiopochodnych (całodobowo)
– kwalifikacja pacjentów do szczepień przeciwko wściekliźnie wraz z możliwością wykonania szczepienia

Oddział posiada akredytację do odbywania staży specjalizacyjnych (choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna) oraz prowadzenia specjalizacji z chorób zakaźnych (2 miejsca specjalizacyjne).

Ważna informacja dla pacjentów:
– pacjent nie może wychodzić poza obręb oddziału, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje , zabiegi diagnostyczne)
– informacje o stanie zdrowia udzielane są tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta tylko i wyłącznie osobiście u ordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 14.00
– odwiedziny w oddziale są możliwe w godzinach od 14.00 do 17.00 w dni powszednie i od 12.00 do 17.00 w dni wolne do pracy i święta.

Bardzo prosimy o pozostawienie w domu rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze, klucze do mieszkania/domu) lub przekazanie ich rodzinie przy przyjęciu bądź przekazanie ich do szpitalnego depozytu. Za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu, szpital nie odpowiada.