Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony:
Kierownik oddziału – 13 46 56 311
Dyżurka lekarska – 13 46 56 221
Dyżurka pielęgniarska – 13 46 56 220
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 119
Sala Intensywnego Nadzoru – 13 46 56 120
Sekretariat – 13 46 56 121
Pacjenci oddział – 13 46 56 326

Adres e-mail: kardiologia@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Małgorzata Trawińska – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Z-ca kierownika: lek. Wojciech Biernikiewicz – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Edyta Stach – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Starszy Asystent: lek. Aneta Flis – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Starszy Asystent: lek. Aneta Dopart –  specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Starszy Asystent: lek. Ewa Wicha-Skulich – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Starszy Asystent: lek. Kamila Latoś-Harajda – specjalista kardiologii
Starszy Asystent: lek. Antoni Wileczek – specjalista kardiologii
Starszy Asystent: lek. Barbara Kij – specjalista kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Kamila Wrótniak – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Efrem Buć – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Michał Galik
lek. Olexandra Malynovska
Młodszy Asystent: lek. Kamila Konieczna – w trakcie specjalizacji z kardiologii


Liczba łóżek w części zachowawczej oddziału: 31 (sale z własnymi węzłami sanitarnymi)
Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego: 8

Oddział posiada 6 miejsc specjalizacyjnych (akredytowanych) w zakresie kardiologii i 9 miejsc specjalizacyjnych (akredytowanych) w zakresie chorób wewnętrznych.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych pacjentów przyjętych w trybie nagłym, jak również planowym. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę nieinwazyjną, leczenie chorób serca i naczyń w tym zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Zakres działalności medycznej obejmuje:
– Niezabiegowe leczenie ostrych zespołów wieńcowych jako pomost do inwazyjnej terapii,
– Niezabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca,
– Leczenie niewydolności serca,
– Leczenie nadciśnienia tętniczego,
– Leczenie wad zastawkowych,
– Leczenie choroby niedokrwiennej serca,
– Leczenie zatorowości płucnej,
– Leczenie infekcyjnego zapalenia serca
– Konsultowanie pacjentów z chorobami serca w innych oddziałach szpitala (w tym SOR)

W ramach oddziału zorganizowane są sale intensywnego nadzoru kardiologicznego (8 łóżek), z wyodrębnionym personelem i stałym monitoringiem, poprzez centralną stację monitorowania. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, defibrylatory, respiratory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, każde stanowisko wyposażone jest w pompy infuzyjne, kardiomonitory. Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i RR.

W strukturze Oddziału Kardiologii funkcjonują:

1) Pracownia EKG,  prób wysiłkowych, badań holterowskich (24 – godz. monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego krwi)
2) Pracownia ECHO i echokardiografii przezprzełykowej (w pracowni wykonuje się klasyczne badanie echokardiografii przezklatkowej (TTE), badanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE)
W ramach oddziału wykonywane są też testy pochyleniowe – będące badaniem diagnostycznym omdleń wazowagalnych.

Oddział współpracuje z Podkarpackim Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych  w Sanoku – GVM „Carint”, Kliniką Kardiochirurgii w Rzeszowie, Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM w Warszawie.