Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 393

Zakład Rehabilitacji Leczniczej (w tym Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej)

1. Jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego „Ambulatorium SPZOZ w Sanoku”.
2. Pracą Zakładu kieruje Kierownik.
3. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić
każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
a) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wykonywanych zabiegów dla pacjentów szpitalnych i lecznictwa otwartego,
b) przyjmowanie pacjentów na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
c) wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych m.in.: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem), ćwiczenia różne: (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne), ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej (ćwiczenia specjalne), ćwiczenia ogólnousprawniające,
d)wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych m.in.: leczenie ciepłem, krioterapię, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, biostymulacja promieniowaniem laserowym, pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki,
e) wykonywanie masażu leczniczego,
f) prowadzenie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji medycznej,
g) dokonywanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Zakładu,
h) doskonalenie zawodowe personelu, prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczestniczenie w szkoleniu studentów,
i) dbanie o prawidłowy stan aparatury medycznej oraz jej racjonalne wykorzystywanie,
j) dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu,
k) przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej,
l) szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.