Centralna Sterylizatornia

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 272 (kierownik)
Telefon: 013 46 56 153 (wydawanie materiału)
Telefon: 013 46 56 138 (część czysta)
Telefon: 013 46 56 139 (część brudna)

Kierownik – mgr Bożena Jastrzębska
Telefon: 013 46 56 272

Zadania Centralnej Sterylizacji:
1) Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych
poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego, wyprodukowanego zgodnie z zachowaniem obowiązujących dyrektyw.
2) Punkt Sterylizacji świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych
3) przyjmowanie zestawów narzędzi, pakietów bielizny i materiałów opatrunkowych,
a) segregowanie przyjętego materiału ze względu na sposób sterylizacji,
b) przygotowywanie pakietów w rękawach papierowo – foliowych,
c) poddawanie procesowi sterylizacji dostarczonego materiału,
d) współpraca z Oddziałami i Blokiem Operacyjnym w zakresie przygotowania materiału do sterylizacji oraz szkolenia personelu,
e) prowadzenie dokumentacji procesów sterylizacji,
f) prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Zakładu